הדרך חזרה לגן עדן בעולם הזה ובעולם הבא


הקב"ה ברחמיו העניק לנו את מתנת התשובה, ולמעשה הכין אותה שתהיה זמינה לכל יהודי בכל רגע, עוד לפני בריאת העולם


מהי תשובה?

תשובה פירושו לשוב אל מקומה הראשוני והמתוקן של הנשמה הטהורה החצובה מתחת כסא הכבוד, לשוב אל דרך התורה והמצוות כפי שציוונו הבורא יתברך,

לשוב אל החיבור האמיתי בין האדם ליוצרו, לשוב אל צינור השפע המלא המוכן עבורנו מן שמיא ברגע שהסרנו את כל החטאים והקליפות המעכבות,

לשוב חזרה אפילו עד מקום אדם הראשון קודם החטא, בחינה של גן עדן, לשוב אל חיי האמת.


מהו מקור המילה 'תשובה'?

כתוב בתורה בספר דברים:

"...באחרית הימים, וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱ-לֹהֶיךָ ושמעת בקולו"

(פרק ד פס' ל)


"...ושבת עד ה' א-לוהיך ושמעת בקולו"

(דברים פרק ל פס' ב)


"כי תשמע בקול ה' א-לוהיך לִשְׁמֹר מִצְוֹתָיו וְחֻקֹּתָיו הַכְּתוּבָה בְּסֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה כִּי תשוב אֶל ה' א-לוהיך בכל לבבך ובכל נפשך"

(פרק ל פס' י)


כמה זמן לוקח לחזור בתשובה?

הגמרא הקדושה (קידושין מט) מגלה לנו שברגע אחד של הרהור תשובה כל אדם יכול לחזור בתשובה,

ולהפוך להיות מוגדר צדיק עפ"י התורה! ללא גוזמא, ומדוע - כיוון שמצדיק עליו את רצון ה' יתברך,

כך גם אדם שהרשיע ביותר בעברו והיה מוגדר 'רשע גמור', ברגע שהוא מצדיק ומקבל עליו את דינו ותורתו של הבורא יתברך,

הרי שהוא הופך להיקרא צדיק, אלא שעדיין עליו לעבור שלבים של כפרה.


מהי מעלתו של בעל תשובה?

בעל התשובה לא רק שחטאיו נמחלים לו, אלא שחכמי ישראל הפליגו במעלתו

כדברי רבי אבהו, שאמר: ”מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין(ברכות לד)


וכותב הרמב"ם (משנה תורה, ספר המדע, הלכות תשובה, ז', הלכה ד') "ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה,

אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו.

אמרו חכמים: מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו, כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם,

מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם".


 וכאשר התשובה נעשית מאהבת ה' יתברך כל החובות הופכים לו לזכויות! (יומא פו)


מהי ההגדרה של התשובה?

כותב הרמב"ם (הלכות תשובה א, א) "כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו,

חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר: "אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ וגו' וְהִתְוַדּוּ אֶת חַטָּאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ" (במדבר, ה', ה'-ז') זה וידוי דברים. וידוי זה מצות עשה".


מתי אפשר לעשות תשובה?

כאן ועכשיו!


כיצד מבצעים תשובה?

                                                                                                        פשוט ביותר:

                                                                                א. עזיבת החטא: החל מרגע זה חדלים מן החטא

                                                                                ב. חרטה: יש להתחרט ולהצטער על המעשה הרע שנעשה.

                                                                                ג. וידוי דברים: יש לומר בקול ולפרט את החטא לפני ה' יתברך

                                                                                ד. קבלה לעתיד: האדם יקבל על עצמו, שמכאן ואילך הוא לא יעשה את המעשה הזה יותר.

זה הכל!

וכך יש לקיים תהליך זה על כל חטא שאדם נכשל בו


כותב הרמב"ם (הלכות תשובה ב' ב) "ומה היא התשובה?

הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר ”יַעֲזֹב רָשָׁע דַּרְכּוֹ וְאִישׁ אָוֶן מַחְשְׁבֹתָיו“ (ישעיהו, נ"ה, ז')

וכן יתנחם על שעבר, שנאמר: "כִּי אַחֲרֵי שׁוּבִי נִחַמְתִּי, וְאַחֲרֵי הִוָּדְעִי סָפַקְתִּי עַל יָרֵךְ"(ירמיהו, ל"א, י"ח);

ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר: "וְלֹא נֹאמַר עוֹד אֱלֹהֵינוּ לְמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ אֲשֶׁר בְּךָ יְרֻחַם יָתוֹם"(הושע, י"ד, ד')

וצריך להתוודות בשפתיו, ולומר עניינות אלו שגמר בליבו".


חשוב ביותר!

כדי שיצליח האדם בתהליך התשובה יתייעץ עם תלמיד חכם ירא שמיים שיתן לו עצה והדרכה נכונה


האם יש מי שיכול לעזור לי לעשות תשובה?

בוודאי!

התקשרו אלינו ונשמח לתת עצה, הדרכה והכוונה בכל שאלה בעניין התשובה, הן לגברים והן לנשים


התקשרו:

0527-103-104


בהצלחה!


 

טואול - בניית אתרים