היעד - בטחון מלא בה' יתברך

 

אדם בר דעת מגיע בשלב כלשהוא למסקנה המתבקשת שעולמנו אינו יציב, הסכנות מצויות בכל פינה, הקיום והחיים אינם מובטחים,

ישנה דאגה תמידית ממחלות, גניבות, רמאויות, מעידות, כישלונות, הפסדים, נזקים ואינספור חששות על כל צעד ושעל,

ובמיוחד העם היהודי רדוף האנטישמיות מאז ומתמיד וביותר בארץ ישראל המוקפת 22 מדינות ערב, מיליארד וחצי מוסלמים,

שמהם מנויים על החיזבאללה, חמאס, ג'יהד איסלאמי, דאעש ועוד, הנתמכים ע"י מדינת הטרור איראן,

וקוראים השכם והערב להשמדתה ומחיקתה של מדינת ישראל על יושביה,   

 

המסקנה – מפחיד, פשוט מפחיד לקום בבוקר לעוד יום של דאגות "מה יהיה"?

 

אבל, כל זאת נאמר לאדם שלא זכה במתנת האמונה והביטחון בה' יתברך

 

תכלית הבריאה

כידוע, הגמרא (פסחים דף סח) מלמדת אותנו שכל תכלית בריאת העולם הייתה למטרה הנעלה של קבלת התורה בהר סיני ע"י העם היהודי

שנאמר שם 'אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר {ירמיה לג-כה} "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי".

מחדש לנו הגר"א (הגאון ר' אליהו מווילנא) זצ"ל שעיקר נתינת התורה לישראל הייתה כדי שישימו ביטחונם בה',

ועיקר הכל הוא הביטחון השלם, והוא כלל המצוות!

כלומר, שמסירת התורה בסיני נועדה למטרת לימוד ואימון וההרגל בביטחון אמיתי ושלם בה' יתברך!

 

מהו ביטחון בה'?

להאמין שאין עוד מלבדו! אין קיום לשום כח ומשען בעולם המסוגל להשפיע, להזיק או להיטיב על כל הקורה אותי,

מלבד כוחו ורצונו של בורא העולם הגדול והנורא,


וכדברי גדול ישראל ר' חיים מולוז'ין זצ"ל בספרו נפש החיים פרק (ג יט)

"כשהאדם קובע בלבו לאמור 'הלא ה' הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל

והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם,

ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא".

 

על הפס' (פרשת כי תצא) "כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם..." כותב רבינו יונה (בשערי תשובה) –

שלא יתערב בו שום ספק, בטחון מלא!


כאילו הבטיחו הקב"ה בעצמו (רבינו בחיי בספרו 'כד הקמח')


בטחון מלא - "לבו כ-לב האריה בטוח בה' יתברך"

(ר' אליעזר פאפו בספרו 'אורות אילים')

ומדוע דווקא אריה?

כיוון שהאריה בגבורתו אינו יודע מהו פחד, אמנם הוא נזהר עד כמה שהאינטלגנציה שלו נותנת,

אך כשהחליט להסתער - כותב החכם מכל אדם ב'משלי' (ל, ל)  

"לַיִשׁ (אריה) גִּבּוֹר בַּבְּהֵמָה וְלֹא יָשׁוּב מִפְּנֵי כֹל"

ומסביר ה'מצודת דוד' - "לא ישוב האריה לאחוריו עד ישיג ויטרוף טרף"

נחישות ובטחון מלא עד הסוף!


כוחו של בטחון אמיתי ומלא בה' יתברך

חזק יותר מתפילה! כותב אור החיים הקדוש שגם כאשר מידת הדין לא מקבלת התפילה, בזכות הביטחון בה' יכול לזכות לישועה

מובטח בו שיבוא (שתבוא הישועה) כמו שיקווה לאור הבוקר (ספר העיקרים לרב אלבו)

אין דבר העומד כנגד הביטחון בה'! (הרב אליישיב זצ"ל, גדול המקובלים בזמנו, בעל ה'לשם')

בידו יתברך לשנות הטבעים ולהחליף המזל ואין לה' מעצור ברב ובמעט (רבינו יונה)

 

ביטול גזירות - מבטל כל גזירות קשות, ואף דבר רע יתהפך לטובה (מהר"ל)

ישועה - מה שהקב"ה מבקש מהאדם שיבטח בו באמת ויושיענו מכל צרותיו (רד"ק)

שמירה - על הפס' (תהילים לא) "אהבו את ה' כל חסידיו, אמונים נוצר ה'" כותב רש"י – 'שומר ה' את המאמינים בישועתו וסומכים עליו'

מוגנות מכל נזק בעולם – כותב רשב"י זיע"א בספר הזוהר הקדוש (פרשת וארא) "מאי דשווי ביה בטחוניה ותוקפי כדקא יאות לא יכלין לאבאשא ליה כל בני עלמא", תרגום: מי שבוטח בו כראוי – לא יכולים להרע לו כל בני העולם!".

לא יחסר כל – על הפס' (תהילים סב) "בטחו בו בכל עת" כותב המלבי"ם 'ואם תחסו בו לא יחסר לכם כל'.

הצלה מצרה – כותב רבינו יונה שבשכר הביטחון בה' – אע"פ שהייתה הצרה ראויה לבוא עליו – ינצל ממנה.

 

 

האם בטחון בה' הוא רק לצדיקים?

בוודאי שלא, כותב הילקוט שמעוני על הפס' (תהילים לב) "והבוטח בה' חסד יסובבנו" – אפילו רשע הבוטח בה' יזכה לחסד, שנאמר סמוך לפני כן "רבים מכאובים לרשע"... אבל הבוטח בה' – חסד יסובבנו.

 

מהו הביטחון הלכה למעשה?

חשוב לציין שאנו חיים בעולם העשיה וחובה עלינו להשתדל עפ"י טבעו של עולם בהתמודדות עם כל אתגר בחיינו,

ולכן צריך צבא, צריך לדרוש ברופאים, צריך למצוא פרנסה מסודרת, יש להקפיד על הנהגות הבריאות, להיזהר ולהישמר היכן שצריך וכיוצ"ב,

אך לזכור תמיד בכל יום ובכל רגע את הפס' (דברים ח) "וזכרת את ה' א-לוהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל",

בסופו של דבר הכל ממנו ורק ממנו!


דיבורים של אמונה וביטחון - אומר דוד המלך (תהילים קטז) "האמנתי כי אדבר" וכן אומר הנביא ירמיה (ז כח) "אבדה האמונה ונכרתה מפיהם" –

ע"י דיבורים של אמונה בשפתיים משתרשת גם האמונה בלב, ולכן אדם ירבה בדיבורים של אמונה ובטחון בה', וכל המרבה הרי זה משובח,

כגון

אני בוטח בך ה' יתברך בכל ליבי

אני סומך עליך

 נשען עליך

חוסה בצל כנפיך

וכו'


יאמר פסוקים של ביטחון בה' הפרוסים לרוב בספר התנ"ך, ולכן יהיה רגיל בקריאה בספר תהילים שבו מופיעים פסוקי בטחון רבים


יאמר תמיד על כל דבר והתרחשות "כל מה שהקב"ה עושה – לטובה",

וזו ממש הלכה למעשה המובאת בשולחן ערוך (אור"ח סימן רל) - לְעוֹלָם יְהֵא אָדָם רָגִיל לוֹמַר: כָּל מַה דְּעָבִיד רַחֲמָנָא לְטָב עָבִיד"

 

ונביא לסיום את דבריו המלאים של ר' חיים מוולוז'ין זצ"ל

 "ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל.

 כשהאדם קובע בלבו לאמור "הלא ה' הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל,

והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו.

ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם.

ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא.

כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם

שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל".

 

בטחון מלא ובהצלחה!

 

 

 

 


 

טואול - בניית אתרים