הגאולה תלויה (גם) בך!


העולם כולו מחכה לימים טובים יותר,

יהודים רבים מצפים מדי יום לבשורה שהנה הגיע משיח צדקנו שיפעל להבאת הגאולה ובניין בית המקדש,

האמת תהיה נגלית והעולם יהיה מתוקן.


ולכאורה, נראה שאנו נורא קטנים מלהשפיע ולו במעט לזירוז ימי הגאולה הנכספים, במיוחד שכל הדורות עד ימינו לא זכו לכך,

ואם גדולי ישראל מאז בריאת העולם לא עלה בידם לעורר את הגאולה, בהם אחרונים וראשונים, תנאים ואמוראים ואפילו נביאים לא צלחה בידם,

וכי אני הקטן אוכל להשפיע כאן משהו ???

 

על זאת כתב הרמח"ל הקדוש בספרו מסילת ישרים (פרק יט)

"ויתפלל תמיד על גאולת בני ישראל והשבת כבוד שמים לעילוי,

ואם יאמר אדם מי אני ומה אני ספון (=חשוב) שאתפלל על הגלות ועל ירושלים וכו',

המפני תפלתי יכנסו הגליות ותצמח הישועה?

תשובתו בצדו,

כאותה ששנינו (סנהדרין לז) לפיכך נברא אדם יחידי כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם,

וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, ואף שלא תעשה בקשתם מפני שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה,

הנה הם עשו את שלהם והקדוש ברוך הוא שמח בזה!".


הקב"ה גילה לנו באין ספור מקומות בתורה, שבכתב ושבעל פה, שבוודאי ישנה האפשרות לקרב ולהחיש את הגאולה, והדבר תלוי בנו ובמעשינו!

 

הגמרא בסנהדרין (דף צח) מגלה שהגאולה יכולה לבוא בעתה ובזמנה הקצוב לה מראש,

עם זאת ניתן להחיש אותה בחינת "אחישנה" ע"י תשובה בקרב ישראל, שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה,

וכן ע"י תפילה וצעקה על הגאולה כמובא בגמרא בסנהדרין (דף צד) "אם תבעיון בעיו" – אתם רוצים גאולה – בעיו = תבקשו ותתפללו על כך!

 

ואין צורך שכל ישראל יעשו תשובה, כבר כתב בעל ה"חפץ חיים" זצ"ל בספרו חובת השמירה,

שבכח שומרי המצוות בישראל לכפר על כלל האומה לצורך הזכות להיגאל,

אמנם הוא כותב שם שעוון אבק לשון הרע הקיים בקרב כולם, גם בקהל שומרי המצוות, מעכב את הגאולה.

 

וכן כותב רבי אהרון ראטה זצ"ל בספרו שומר אמונים כותב (בשם רבי בער תלמיד הבעש''ט זצוק''ל) דבר מדהים:

קֹדֶם בִּיאַת מָשִׁיחַ יְאָרַע אֵרוּעַ מְסֻיָּם שֶׁיְּעוֹרֵר אֶת הַלְּבָבוֹת לְפָחוֹת בְּהִרְהוּר תשובה,

וְיַצְמִיחַ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִרְהוּר תשובה בְּלִבּוֹת כָּל יִשְׂרָאֵל,

וְיִסְתַּפֵּק הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּהִרְהוּר זֶה לְבַד בְּרֹב רַחֲמָיו וַחֲסָדָיו לְקַיֵּם מַה שֶּׁנֶּאֱמַר

''אֵין יִשְׂרָאֵל נִגְאָלִין אֶלָּא בִּתְשׁוּבָה''.

כלומר הרהור של כלל ישראל בתשובה יכול לפתוח את שערי הגאולה, וכמו שבמצרים בני ישראל נכשלו ועבדו עבודה זרה

שאמרו חז"ל על הפס' "משכו וקחו לכם צאן" – 'משכו' ידיכם מעבודה זרה,

ואז תכף ומיד זכו לגאולת מצרים, כך גם בימינו הגאולה יכולה לבא כהרף עין,


וכמו שאומרת הגמרא בסנהדרין (דף צח) שהמשיח בעצמו אמר לרבי יהושע בן לוי, שיכול לבא בכל יום, אם ישמעו ישראל בקולו של הבורא ויעשו תשובה,

שנאמר (תהילים צה, ז) "היום- אם בקולו תשמעו!".

ועצם הציפייה לגאולה היא המזרזת אותה, חז"ל גילו לנו כי העדר הציפייה הוא מהגורמים העיקריים שמעכבים את הגאולה.

אם עם-ישראל אינו מצפה לגאולה, כאילו הוא מצהיר בכך שהמצב הנוכחי טוב לו, ובכך הגאולה נדחית ומתעכבת.


בילקוט מעם לועז (לרבי יעקב כולי) נאמר: "בעניין הגאולה, שהיא עניין כולל, הנוגע לכלל ישראל, אינו דיי אם חלק מישראל יאמרו תפילה בכוונה גדולה,

אלא הכרחי הדבר שכל ישראל יתפללו בכוונה עצומה בשעה שמתפללים לה' כי יגאל אותם.

וכן לא די לכך בתפילה אחת, כי מאחר שהגאולה העתידה צריכה להיות בנפלאות גדולות, יש להרבות בתפילה עליה".

 

הרב מנחם מנדל שניאורסון, הידוע כרבי מליובאוויטש זצ"ל,

שה"בבא סאלי" זצ"ל עשה שאלה בשמיים וגילו לו שהרבי הוא עמודו של עולם, הוא צדיק יסוד העולם,

והנה הרבי דיבר פעמים רבות, לעיתים קרובות מתוך סערת-נפש עמוקה, על חיוניותה של התביעה מהקב"ה כי יביא לנו את הגאולה.

כך אמר (שבת פרשת כי-תצא תשמ"ה): "החיסרון הכי עיקרי של בני-ישראל הוא – שנמצאים עדיין בגלות, חושך כפול ומכופל, ומשיח צדקנו עדיין לא בא!... ומכיוון שישנו ציווי בתורה 'שיהא אדם... שואל צרכיו שהוא צריך להם' – שואלים יהודים ומבקשים מהקב"ה שמשיח צדקנו יבוא תיכף ומיד, 'משיח נאו'!"

ופעמים רבות ציין כי העדר התביעה הוא הדבר היחיד שמעכב את הגאולה.

הנה דוגמה: "הדבר היחיד שמעכב עדיין את הגאולה הוא הצורך שכל בני-ישראל יבקשו וידרשו ויתבעו מהקב"ה להביא את הגאולה האמיתית והשלמה!"

(חנוכה תשמ"ז, התוועדויות תשמ"ז כרך ב, עמ' 164).

וכתב הרבי, "ויהי רצון שסוף כל סוף ימצאו עשרה מישראל ש"יתעקשו" שהם מוכרחים לפעול אצל הקב"ה, ובודאי יפעלו אצל הקב"ה

כמ"ש "כי עם קשה עורף הוא (למעליותא, ולכן) וסלחת לעוונינו ולחטאתנו ונחלתנו" – להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה תכף ומיד ממש…"

והדגיש שהעבודה כיום מוטלת על כל אחד ואחת מאתנו, אנשים נשים וטף.

וחובה זו, לעסוק ב"עבודה היחידה" שנותרה, זכות היא לנו, כיוון ש בנו הדבר תלוי!.

  

המשיח כבר מוכן, הכל מוכן

נשמתו של המשיח כבר קיימת, ומחכה רק לתשובם של ישראל,

וכפי שכותב הברטנורא (בפירושו לרות) ״בכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל״, וכותב החת"ם סופר (סוף חו"מ ח"ו) "אחד הראוי מצדקתו להיות גואל, וכשיגיע הזמן יתגלה אליו השי"ת וישלחו",

וזוהי המשמעות של "דוד מלך ישראל חי וקיים", כלומר חי בכל דור ודור ומצפה שישלחו ה׳ לגאול את עמו.

 

הגאולה התחילה רק כאשר בני ישראל התחילו לצעוק אל השם!

שנאמר "וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִן הָעֲבֹדָה וַיִּזְעָקוּ וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱ-לֹהִים מִן הָעֲבֹדָה.

וַיִּשְׁמַע אֱ-לֹהִים אֶת נַאֲקָתָם וַיִּזְכֹּר אֱ-לֹהִים אֶת בְּרִיתוֹ אֶת אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק וְאֶת יַעֲקֹב.

וַיַּרְא אֱ-לֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֵּדַע אֱ-לֹהִים" (שמות ב).

והתורה אינה ספר היסטוריה או סיפורים ח"ו, אלא ספר הוראות לחיים,

וכשהקב"ה נתן לנו את ספר שמות, הוא נתן לנו בעצם הוראות והדרכה למה שעלינו לעשות בגלות בה אנו שקועים:

לצעוק אליו, ולהתפלל על עם ישראל, רק כך תבוא הגאולה!


ומובא בילקוט (איכה) "אם יש דור שהם מצפים למלכותי מיד הם נגאלים!"  

וכותב ה"חפץ חיים" (החדש) על התורה – "יודעים אנו שכל הגאולה במצרים נעשתה על ידי תפילה,

ויש לנו קבלה מהנביא מיכה שהגאולה העתידה תהיה כמו הגאולה שנגאלו אבותינו בעת יציאתם ממצרים,

ככתוב (ז טו) "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"... בלי תפילה לא היינו נגאלים!

...בשביל איזו תכלית המתינו במרום? להתעוררותם של היהודים, לשוועתם ולזעקתם!

ככתוב (במדבר כ טז) "ונצעק אל ה' ...וישמע את קולנו...ויוציאנו ממצרים"

...זקוקים אנו לתפילותינו וזעקותינו של בני עמנו...כדי שיוציאנו גם מגלות דידן .


המזיק הגדול ביותר!  

עם בא הגאולה נזכה לכל הישועות בכל תחומי החיים, כמובא במדרש (בראשית רבה כ) "לעתיד לבא הכל מתרפאין",

"כל מה שהכה הקב"ה בעולם הזה – מרפא אותו לעתיד לבא (תנחומא ויגש ח),

השלום ירבה בעולם "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ" (ישעיה יא ו),

יהיה שפע כלכלי וכותב הרמב"ם שהמעדנים יהיו כעפר,

ו"בלע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים" (ישעיה כה ח),

ולכן אמר המשגיח של ישיבת לייקווד הרה"ג מתתיהו סלומון שליט"א שהמזיק הגדול ביותר עלי אדמות הוא מי שאינו מתפלל על הגאולה!


לבקש דווקא על ה 3

"ואמר רבי סימון בר מנסיא "אין ישראל רואים סימן גאולה לעולם עד שיחזרו ויבקשו שלשתן

הה"ד (שכתוב) (הושע ג ה) "ואחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלוקיהם זו מלכות שמים ואת דוד מלכם זה מלכות בית דוד ופחדו אל ה' ואל טובו זה בית המקדש" (ילקוט שמעוני שמואל א רמז קו)

וכך הורו לנו חז"ל שצריכים דווקא לבקש אלו ה3

מלכות ה'

מלכות משיח בן דוד

בית המקדש

  

והנה, אנו שומעים בשנים האחרונות את גדולי ישראל חוזרים ואומרים שהתקופה מאוד מסוגלת, אלו ימי "עקב המשיח" בוודאי,

והגמרא בסנהדרין (דף צח) מגלה "מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים".

וסמוך לפטירתו שר התורה הרב חיים קנייבסקי זצ"ל התייחס למתרחש עם רוסיה ואוקראיינה לאחרונה,

ואמר על כך את המדרש (רבה בראשית מב) "אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו – צפה לרגלו של משיח!"


כמובן, אין לנו לחשב קיצין, כי איננו יודעים מתי יבוא הגואל,

אך בוודאי שנתאחד במסירות נפש ונשתדל בכל מאודנו לעשות את אשר בכוחנו, למען הגאולה ובניין בית המקדש,

וכמו שאמר דוד המלך ע"ה (תהילים קלב, ד) "אִם אֶתֵּן שְׁנַת לְעֵינָי לְעַפְעַפַּי תְּנוּמָה עַד אֶמְצָא מָקוֹם לַיהוָה מִשְׁכָּנוֹת לַאֲבִיר יַעֲקֹב"

וכמו שאמר הנביא לגדעון (שופטים ו יד) "לֵךְ בְּכֹחֲךָ זֶה - וְהוֹשַׁעְתָּ אֶת יִשְׂרָאֵל!"


כיצד תוכלו אתם לקחת חלק נכבד בזירוז הגאולה?

          א. להתפלל יום יום על הגאולה - אפשר במילים שלכם, תוכלו להיעזר בנוסח "תפילת הגאולה" המובאת באתר, וכמובן תצטרפו אלינו מדי יום בשעה 14:00

              לתפילה ברב עם על הגאולה בקו "התעוררות ישראל" בטלפון 02-6716161 שלוחה 7


          ב. הצטרפו אלינו מדי שבוע לתפילה על הגאולה ברוב עם בסוף השיעור "התעוררות ישראל" בערוץ 2000 מדי יום רביעי בשעה 19:00


          ג. השפיעו על אחרים להתפלל על הגאולה ובעיקר שיצטרפו לתפילות על הגאולה ברוב עם, שתפילת הרבים היא שעת רצון גדולה!


          ד. אדם יראה ויתבונן שאינו חלילה מעכב את הגאולה בגלל מעשיו, ולכן ייגש לרב ירא שמיים שידריך אותו לזכות לעשות תשובה שלמה לפני הבורא יתברך, יפשפש במעשיו ויראה שאינו נכשל בחטא, ורבים וטובים אינם מודעים לכך שלבוש לא צנוע זהו עיקר הדין, אין שום היתר להחזיק מכשיר סמארטפון או אינטרנט שאין בו סינון שמאושר ע"י גדולי ישראל, ואמר הצדיק רבי דוד אבוחצירא שליט"א שדבר זה ממש מעכב את גילויו של משיח צדקנו, וכן זהירות מלשון הרע ורכילות שרבים נכשלים בזאת, אהבת ישראל אמיתית ולמחול ולסלוח לכל יהודי, ועוד, ולכן חשוב להתייעץ עם רב ירא שמיים שיעזור וידריך בדבר זה.


          ה. לפעול להחזיר אחרים בתשובה – שהרי אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, ולכן אפשר להצטרף לארגונים קיימים העוסקים בהחזרה בתשובה, לקחת חלק פעיל בעשיה, לחלק חומר, לשדל אנשים מתחזקים שיירשמו לסמינרים, ומי שיכול כלכלית - יתמוך בארגונים אלו של חזרה בתשובה.


          ו. להפיץ ולהרבות תורה,  לשתף שיעורי תורה כמה שיותר, בעיקר שיעורים חזקים המעוררים לתשובה ולתפילות על הגאולה.  


          ז. כבוד בית הכנסת – גילו לנו רבותינו שזהו אחד מהמעכבים הגדולים בדרך לגאולה, הקב"ה רוצה לזכות אותנו לבקר בבית המקדש הגדול, במהרה בימינו אמן, אך ראשית עלינו ללמוד לכבד כהלכה את מקדשי המעט בישראל, הלא הם בתי הכנסת ובתי המדרש, לכן נלמד ונתחזק בשמירת כבודם, ניתן לקרוא על כך כאן באתר, ונפעל בכל מאודנו לעורר בקרב קרובים ומכרים ובכלל ישראל על כבוד מקדשי המעט.        

אתר "התעוררות ישראל" אשר שודרג לאחרונה, והולך ונבנה יותר ויותר מיום ליום, בסייעתא דשמיא,

 הוקם במטרה להביא להתעוררות בנושאים אלו החשובים ביותר –

 תשובת ישראל, ע"י "מוקד התשובה",

 כבוד בית הכנסת,

 ולעורר בעניין תפילות על הגאולה,

לכן עשו כל שבכוחכם לפרסם האתר ברבים ככל שתוכלו

הודיעו לכל ראש מוסד שאפשר, ראש ישיבה, רב בית כנסת, מנהל מוסד, גבאים וכו',

שייכנסו לאתר "התעוררות ישראל - היכל כבוד בית הכנסת", ילמדו את הנושא,

 יורידו ללא עלות את "ערכת בית הכנסת"

ויוסיפו רבות בשמירת כבוד וקדושת בית הכנסת ובית מדרשם,

 

         הפנו ל"מוקד התשובה" שנבנה באתר, כל יהודי ויהודיה הצריכים חיזוק והתעוררות, וכל התחזקותם תהיה בזכותכם,

 

         וכן שדלו כנ"ל עוד ועוד יהודים להתפלל על הגאולה והודיעו ברבים ככל שתוכלו על התפילה על הגאולה ברוב עם ב"התעוררות ישראל",

 ובזאת תוסיפו עוד ועוד אש למדורה הבוערת של תפילות ישראל על הגאולה

  

ויהי רצון שהלוואי בקרוב ובמהרה יתגלה משיח צדקנו

ויצביע עליך ויאמר לך שבמעשיך זירזת ממש את הגאולה!

 

המעוניין לקחת חלק פעיל בארגון או לתמוך בפעילות התקשרו:

 0527-103-104

 

אשריכם ישראל!

ויהי רצון שיתקיים בנו בקרוב:

 "ובא לציון גואל"!

טואול - בניית אתרים