שליח הציבור הראוי

3 פעמים בכל יום זוכים אנו להתכנס בהיכלו של המלך, הלא הם בתי הכנסיות, ולהעמיד לפניו את נציגנו, שליח הציבור, כדי שיעלה השמיימה את תפילותינו ברצון, ויבקש עבור הבריאות והרפואה שלנו, הפרנסה שלנו, התשובה שלנו, ואף על הדעת שלנו והגאולה שלנו, ולמעשה על כל הצרכים שלנו, ברוחניות ובגשמיות, כפי שמעוגנים בנוסח התפילה שתיקנו לנו רבותינו ז"ל.


ומגלה לנו האריז"ל שהתפילה העיקרית והחשובה שבכוחה לפעול יותר היא דווקא תפילת החזרה, יותר מתפילת הלחש, כיוון שזוהי תפילת הרבים, לפחות מניין של יהודים אשר השכינה שורה אז בקרבם (ברכות ו) ואין הקב“ה מואס בתפילתן של רבים (שם ח) כאשר כולם מכוונים דעתם לקול שליח הציבור ועונים אחריו 'אמן' בכוונת הלב.


אמנם בד"כ בחירת הש"צ אינה תלויה בנו אלא בידי הגבאי או רב בית הכנסת, עם זאת בוודאי שכדאי לנו לעשות השתדלותנו ע"י פניה לראש המקום הקדוש שיבחר בש"צ ההגון והראוי יותר להעלות בקשותינו ותפילותינו לפני אדון הכל.

ואכן מעלה גדולה היא לעלות ש"צ, יש בכך מצווה של זיכוי הרבים, ומועילה לנפטר, כאשר בנו או אדם אחר עולה לזכותו כש"צ.


הנה בקצרה כמה הלכות ונקודות חשובות בעניין הש"צ, עפ"י השולחן ערוך (אור"ח סימן נג) ואחרונים (עיין משנ"ב, כף החיים, בא"ח, יל"י, הלכה ברורה, פסקי תשובות ועוד)

         ·        יש להתפלל במתינות, מילה מילה, שלא יבלע מילים או יטעה, וכבר אמרו רבותינו ז"ל (ברכות לד) "ש"צ שטעה – סימן רע לשולחיו", לכן יתפלל כראוי, ביראת שמים, בקול, בשמחה בהתעוררות ובכוונת-הלב.

·    יבחרו ש"צ הגון, עניו, עם אהבת ישראל ובעל מידות טובות, כדי שתהיה תפילתו נשמעת, שאינו חלילה בעל עבירות, לכן כתבו הפוסקים שראוי לש"צ להרהר       בתשובה לפני עלייתו לדוכן הש"צ.

·    עם ישראל עם קדוש והנה רבים הם השוגגים ואינם מודעים לכך שפסקו כל גדולי ישראל שישנו איסור מוחלט להחזיק מכשיר סלולארי או מחשב הקולט אינטרנט פרוץ שאינו מסונן ע"י סינון המאושר ע"י גדולי ישראל, ואדם המחזיק זאת פסול מלהיות ש"צ! תקנתו - יתקין סינון כשר במהרה – ומודה ועוזב ירוחם!

·    וכן פסול להיות ש"צ אדם הרושם את ילדיו במוסדות לימוד חילונים, או משחית זקנו בתער או שמגלח פאותיו (לרבים מהפוסקים יש להותיר לפחות 0.5 ס"מ בשיער הפאות ויש שהקלו גם מעט פחות).

·    לא ישען על התיבה ולא יהיו זרועותיו מגולים (מהמרפק ולמעלה).

·    ראוי להיות עטוף במעיל עליון (ז'קט) ועטור בכובע (מגבעת), ולפחות חובה שהכיפה תכסה את רוב ראשו.

·    יש להיזהר לבטא המילים והאותיות כתקנן כגון ע', ח' וכד'

·    הנך דוג' לציבור לכן שים לב שלא לשוחח בדברי חולין במקום הקדוש.

·     חשוב לענות לקדיש וקדושה בקול רם, מעט לאחר הציבור, ולכוון להוציא ידי חובה את אלו שאין באפשרותם לענות (ע. שו"ע אור"ח קד סע' ז ומש"ב ס"ק כו).

·     יש לכוון להשלים לציבור לרמח (248) תיבות בקריאת שמע באמירת "ה' אלקיכם אמת" (שו"ע אור"ח סא ג').

·    בחזרת התפילה יש לשים לב שישנם לכל הפחות 9 עונים לברכות (שו"ע אור"ח קכד ד').

·     טוב להתנות (במחשבה) לפני חזרת התפילה שאם לא יהיו לפחות 9 אשר יענו "אמן" על הברכות - אז התפילה תהא בתורת  נדבה (מש"ב קכד ס"ק יט).

ויהי רצון שתתקבלנה תפילותינו ברצון ונזכה לגאולה השלמה במהרה! שבת שלום!

 

ניתן לקבל שלט עם תזכורות לשליח הציבור ושלטים רבים נוספים לבית הכנסת בטל' 0527-103-104

טואול - בניית אתרים