שיעוריו האחרונים של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

מצמרר! טבע בים, קרא קריאת שמע ולפתע הגיע זקן מסתורי והצילו, אליהו הנביא?

הכנסו כאן...

הבבא סאלי התגלה למישהי מהמשפחה שלי שקיבלה את המחלה , הרב יהודה סעדיה בחשיפה מטלטלת!

הכנסו כאן...

עלו לרשב"י במירון, אמרו את זה, ו...צפו להפתעה בחיים!

הרב יהודה סעדיה-

הכנסו כאן...

סודות מהזוהר הקדוש: איך לזכות לבריאות ורפואה שלימה במהירות?

הכנסו כאן...

חשיפה מטלטלת: המזל שלך ככה בגלל שציערת את הנשמה שלו לפני 4 גלגולים!

הכנסו כאן...

מה יעץ הרבי מחב"ד כששאלו אותו איך זוכים לרפואה שלימה?

הכנסו כאן...

כנגד כל הסיכויים: "הבבא אלעזר גזר את צילום הרנטגן והמחלה נעלמה" 

הכנסו כאן...

הנס המדהים בזכות הבבא סאלי: "סיפור כזה עוד לא שמעתם"

הרב יהודה סעדיה

הכנסו כאן...

logo בניית אתרים