אין דבר גדול יותר מזיכוי הרבים

בידך הבחירה והזכות לזכות הרבים במקום יישובך ובכל מקום,

ע"י הדפסה של קבצים מהמובאים כאן, ולחלקם ברבים.

תוכן הקבצים האלו נצרך לציבור ולכלל ישראל,

ובכוחם לחזק באמונה ולפעול להחזרה בתשובה בישראל

יש להוריד הקובץ, להדפיסו בריבוי עותקים ככל שניתן בחנות דפוס שבסביבתך,

ולחלקו ברבים בישראל,

(חלקם כדאי להדפיס כמדבקה, חלקם כדף A4 או A3, חלקם כשלט בגודל A3 ולעטוף בלמינציה, הכל כפי הנראה שמתאים יותר)


וזכות הרבים תעמוד לך, אמן.

בהצלחה!

_______________________________________________

תפילת בית המדרש

מי שבירך לחיילי צה"ל

מאירים את השבת

ערכת בית הכנסת - לראש המוסד, הרב, הגבאי, ולכל אדם

עלון 13 התעוררות ישראל

תפילת הגאולה

סגולות לזיווג

טבלת התשובה לגבר

טבלת התשובה לאשה


7 ההיתרים לדבר לשון הרע

תורה בטהרה 

לע"נ הרה"ג חיים קנייבסקי זצוק"ל

משניות

לע"נ הרה"ג חיים קנייבסקי זצוק"ל

מדבקות לרכב 

רשימת בתי הוראה וקווי שיעורים

logo בניית אתרים