אם יש דור שהם מצפים למלכותי - מיד הם נגאלים!

(ילקוט איכה)


"רבי שמעון בר יוחאי אומר... בג' דברים עתידים למאוס במלכות שמים ובמלכות בית דוד ובבנין בית המקדש, אמר רבי סימון בר מנסיא "אין ישראל רואים סימן גאולה לעולם עד שיחזרו ויבקשו שלשתן הה"ד (הושע ג ה) "ואחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלוקיהם זו מלכות שמים ואת דוד מלכם זה מלכות בית דוד ופחדו אל ה' ואל טובו זה בית המקדש" (ילקוט שמעוני שמואל א רמז קו)


"אנחנו צריכים לבקש ולתבוע את הגאולה" (שיחות ה"חפץ חיים" עב)

יודעים אנו שכל הגאולה במצרים נעשתה על ידי תפילה, ויש לנו קבלה מהנביא מיכה שהגאולה העתידה תהיה כמו הגאולה שנגאלו אבותינו בעת יציאתם ממצרים, ככתוב (ז טו) "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"... בלי תפילה לא היינו נגאלים! ... זקוקים אנו לתפילותינו וזעקותינו של בני עמנו...כדי שיוציאנו גם מגלות דידן ("חפץ חיים" החדש על התורה)


להרבות בתפילה על הגאולה

בעניין הגאולה...הכרחי הדבר שכל ישראל יתפללו בכוונה עצומה בשעה שמתפללים לה' כי יגאל אותם. וכן לא די לכך בתפילה אחת, כי מאחר שהגאולה העתידה צריכה להיות בנפלאות גדולות, יש להרבות בתפילה עליה

("מעם לועז" לר' יעקב כולי)


בשעה טובה בימים אלו התחלנו להפיץ ולחלק בישראל תפילות על הגאולה! כל המעוניין לזכות שיהיה לו חלק בזכות העצומה של קירוב הגאולה, נא צרו עמנו קשר וקחו חלק בהפצה הקדושה של תפילות על הגאולה ברחבי ישראל

התקשרו  0527-103-104נוסח תפילת הגאולה


הגאולה כבר בפתח, בורא עולם מחכה רק לתשובה שלנו, לשוב באמת אל דרך התורה והמצוות, ולתפילות שלנו על הגאולה.


לקירוב הגאולה אמרו בלב שלם:


הריני מקבל על עצמי אהבת ישראל אמיתית, והריני מכבד, מוחל וסולח לכל יהודי


יְהִי רָצון מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלוֹהֵינוּ וֶאֱלוֹהַי אֲבוֹתֵינוּ שתהא השעה הזאת שעת רחמים, שעת רצון, שעת קיבול תפילות, שעת ישועות גדולות, ותתנהג עמנו ועם כל עמך בית ישראל במידת החסד ובמידת הרחמים, ויעלו לפניך ברגע זה ממש כל התלאות והצער והייסורים אשר עמך בית ישראל עברו במשך הגלות הקשה והארוכה מאומות העולם והערב רב, וכן הצרות הרבות והקשות הפוקדות אותנו בתקופה זו של חבלי משיח, ויעלו נא עד אליך כל התחינות והתפילות והבקשות אשר עמך בית ישראל התפללו על הגאולה השלמה בכל הדורות, וזכור כי אנחנו עמך וצאן מרעיתך, בניך אהוביך ככתוב בתורתך "בני בכורי ישראל",

ובזכות האבות הקדושים וכל הצדיקים שהיו מאז בריאת העולם ועד ימינו, ובזכות האמונה והתקווה שאנו מצפים לישועתך ברחמים בכל יום ובכל רגע, ובזכות רחמיך וחסדיך האין סופיים, אנא שמע את נאקתנו וצעקתנו, והצל נא אותנו ואת כל בני ביתינו ואת כל עמך בית ישראל מכל צער, צרה וצוקה, ומכל נגע, מחלה ומגפה, ומכל חבלי משיח, ושלח לנו במהרה את אליהו הנביא עבדך שיבשר לנו את הגאולה השלמה למען שמך, בחסד, ברחמים וברצון, בניסים, באותות ומופתים ונפלאות גדולות,

ותגלה במהרה את מלך המשיח בן דוד עבדך, ותגביה קרנו ותמליך אותו על ישראל ועל כל העולם כולו לפרסם שם כבודך בכל רחבי תבל, ותבנה את בית מקדשנו ותפארתנו בירושלים עיר הקודש, והחזר שכינתך לציון, ותתגלה מלכותך על כל העולם כולו ככתוב על ידי נביאך: "וְהִתְגַּדִּלְתִּי וְהִתְקַדִּשְׁתִּי וְנוֹדַעְתִּי לְעֵינֵי גּוֹיִם רַבִּים וְיָדְעוּ כִּי אֲנִי יי"

-------------------------------------------------------------------------


(נא לבקש זאת בכל יום)


אבינו ש-בשמיים,

אנחנו מאמינים בך, אוהבים אותך

ומבקשים שתגאל אותנו ברחמים!

אנחנו מבקשים מלכותך

מבקשים מלכות משיח בן דוד

מבקשים בית המקדש


אנא אב הרחמן, אל תשיבנו ריקם מלפניך, כי בך אנו מאמינים ובוטחים, עננו אל תאחר,

לישועתך קיוויתי ה'

עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך יי צורי וגואלימצווה רבה לפרסם תפילה זו ולהפיצה בישראל ככל האפשר ובזאת ממש זוכים לזרז את הגאולה!

הצטרפו אלינו לתפילה ברוב עם על הגאולה מדי שבוע בערוץ 2000 ומדי יום בקו "התעוררות ישראל" 02-6716161 שלוחה 7 

כל המעוניין לקבל עותקים של תפילות להפצה, להזמנת שיעורים ודרשות, לתמיכה בפעילותנו וכן לתרומות

(ניתן להקדיש לע"נ, לרפואה וכד')  


התקשרו אלינו: 0527-103-104להורדת התפילה להדפסה באיכות הכנס כאן logo בניית אתרים