המדריך לחיים טובים

משקפיים של הצלחה!!!

מהו סוד ההצלחה? מדוע ישנם בעולמנו בני אדם אשר מנת חלקם הצלחה גדולה בכל אשר ידם נוגעת? נראה שמזל ההצלחה רודף אחריהם, ואילו אחרים, בעלי אותם כישורים ויכולות פחות או יותר, אולם, גלגל חייהם מסתכם ברצף של כישלונות  חוזרים ונישנים?

מהו ההבדל בין המצליחן להופכו?

ובכן, במשך השנים חקירות רבות התקיימו בנושא, והמסקנה הגורפת חזרה על עצמה שוב ושוב – הכח שדחף מאז ומתמיד את המצליחנים לאורך כל ההיסטוריה, מאז ועד ימינו – היא האמונה – אני מסוגל להצליח! – "משקפיים של הצלחה"!

וכפי שאמר רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל - כשם שצריך האדם להאמין בקב"ה – כך הוא צריך להאמין בעצמו!

כמובן, שהמתכון להצלחה בחיים אינו מסתכם ב"משקפי ההצלחה" לבדן, לפני ואחרי הכל צריך את הסיעתא דשמיא, הסכמה אלוקית למעשים שלנו, ומלבד יסוד אבן הפינה הזאת עוד צריך לתבשיל ההצלחה - שאיפות מציאותיות וברות השגה, קביעת יעדים ומטרות ברורות, תכנית פעולה מפורטת וגמישה, מוכנות לקחת סיכונים מחושבים, התייעצות עם חכם ובעיקר עם הרב שלנו שייתן לנו את עצתו וברכתו, סבלנות רבה וארך רוח, קפיצה למים ועשיה והשתדלות בעמל גדול, ותפילות, תפילות, תפילות...

אולם, גם כאשר הכל כבר מוכן בשלמות, הקרקע להצלחה במיטבה, והקב"ה רוצה בניצחוננו ופורס לפנינו את הדרך להצלחה כשולחן ערוך, רק תצא לדרך, ההצלחה מחכה לך – הצלחה ברוחניות ובגשמיות, הצלחה בעבודת השם, בלימוד התורה, בתפילה, בחינוך הילדים, בשלום בית, בפרנסה מרווחת, הצלחת העסק, הצלחה במקום העבודה, במוסד הלימודים, בתקשורת הבין אישית, בעמידה בציבור למול קהל, הצלחה במבחנים ובכל יעד אחר רצוי בחיינו.

אולם, מה שיקבע בסופו של דבר אם ההצלחה תהא מנת חלקנו או חלילה להיפך – הם המשקפיים אותם נבחר להניח לנגד עינינו!

מדהים לגלות שעם "משקפיים של הצלחה" אדם קרוב להצלחה הרבה יותר מאשר אדם עם כישרונות גדולים! וכפי שאמר פעם החזון איש זצ"ל שרוב גדולי ישראל לא היו בעלי כישרונות, אולם מה שקבע את הצלחתם הוא מכיוון שהאמינו בעצמם! ועמלו בכל כוחם!

דרך עדשות "משקפי ההצלחה" האדם אינו מכיר מציאות של כישלון! אין מושג כזה בעולמו! אלא כאשר הוא נתקל במצב שנראה כ"כשלון"  - זוהי למעשה הצלחה לגלות בי כוחות חדשים להתמודדות! הצלחה לגלות שלא זו הדרך, ועלי לעצור להתבונן ולמצוא דרך אחרת מוצלחת יותר! כלומר "כשלון"=הצלחה! ב"משקפי ההצלחה" - כולם אוהבים אותי, ואני אוהב כל יהודי באהבת ישראל גדולה!

· כל מה שקורה בחיי – הכל בהשגחה מלאה משמיים, ניסיונות לרומם אותי ולהיטיב איתי! בעולם הזה ובעולם הבא!

· אין מושג של קושי, פחדים ודאגות, אלא אתגרים מעניינים ומרגשים!

· אני בנו של מלך העולם אשר אוהב אותי ומאמין בי ורוצה בהצלחתי ולכן נתן בי נשמה וכישרונות ויש לי תפקיד מיוחד בבריאה המחכה לי!

· אין מושג של ייאוש, על הכל ניתן לחזור בתשובה ולתקן עד היסוד!

· אני אדם בעל אופי חזק, אופטימי, מאושר ושמח בחלקי, ובכוחי תמיד לגבור על היצר הרע ולבחור בטוב!

לפני עשרות שנים היה מקרה עם בחור שרצה להתקבל ללמוד באחת הישיבות הידועות אז, אך אף ישיבה לא רצתה לקבל אותו בשל כישרונותיו החלשים. אביו, כשראה שכך הם הדברים, הציע לו שיצא לשוק העבודה, אך הבחור, שנפשו חשקה בתורה והיה נחוש ברצונו, ענד את "משקפי ההצלחה" והחליט שהוא לא מתייאש בשום אופן! וינסה – עד שיצליח! הוא עבר מישיבה לישיבה והתחנן לפני ראשי הישיבות שיקבלו אותו לספסל הלימודים. והנה, באחד מן הימים הוא הגיע לישיבת "מיר" הידועה בירושלים עיה"ק, אשר כיום היא מוסד התורה הגדול בעולם, וברוך השם ראש הישיבה החליט לקבל אותו. עם השנים הבחור הלך והתעלה במעלות התורה וכיום הוא אחד מגדולי ראשי הישיבות בארץ! הכל בזכות "משקפי ההצלחה" – לא נרתעים מאף מכשול! – עד ההצלחה!


זכרו – מפתח ההצלחה בידיים שלכם! אם תאמינו בעצמכם – תצליחו!

 

 בהצלחה!


טואול - בניית אתרים