היכל כבוד בית הכנסת

היכל מוקד התשובה

היכל תורת הגאולה

מה חדש בהתעוררות ישראל?

מעמד האחדות והתפילה היומי של כלל ישראל בשעה 14:00 מדי יום

 יום ו, ז תשרי התשפ'ד

10 דקות לפני המעמד בשעה 13:50

שיחת התעוררות ליום כיפור מפי  

הרה"ג יהודה יוספי שליט"א

מגיד מישרים

להאזנה חייגו

 02-6716161 שלוחה 7

יברך את המאזינים בע"ה לאחר התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

מעמד האחדות והתפילה היומי של כלל ישראל בשעה 14:00 מדי יום

 יום ה, ו תשרי התשפ'ד

10 דקות לפני המעמד בשעה 13:50

שיחת התעוררות מפי  

הרב נתן רוס שליט"א

מלמד ומרביץ תורה בביתר עילית

להאזנה חייגו

 02-6716161 שלוחה 72

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

הכנסו כאן

מעמד האחדות והתפילה היומי של כלל ישראל בשעה 14:00 מדי יום

 יום ד, ה תשרי התשפ'ד

10 דקות לפני המעמד בשעה 13:50

שיחת התעוררות מפי  

הרה"ג פנחס קורח שליט"א

מגדולי רבני תימן

להאזנה חייגו

 02-6716161 שלוחה 7

יברך את המאזינים בע"ה לאחר התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

מעמד האחדות והתפילה היומי של כלל ישראל בשעה 14:00 מדי יום

 יום ג, ד תשרי התשפ'ד

שיחת התעוררות מפי פה מפיק מרגליות 

הרה"ג פנחס זלצמן שליט"א

ראש כולל "זרע שמעון" ביתר עילית

להאזנה חייגו

 02-6716161 שלוחה 72

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

מעמד האחדות והתפילה היומי של כלל ישראל בשעה 14:00 מדי יום

 יום ב, ג תשרי התשפ'ד

10 דקות לפני המעמד בשעה 13:50

שיחת התעוררות מפי הדרשן העולמי

הרה"ג מיכאל גרינוולד שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 שלוחה 7

יברך את המאזינים בע"ה לאחר התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

מעמד האחדות והתפילה היומי של כלל ישראל בשעה 14:00 מדי יום

 יום ו, כט' אלול

ערב ראש השנה

שיחת התעוררות מוקלטת בנושא

המלכת המלך בראש השנה וגאולת ישראל  

מפי הגאון הפלאי, עוד מימי נערותו

הרה"ג יהודה שלמה בארי ה"ינוקא" שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 שלוחה 72

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

וכן שיחת התעוררות לקראת ראש השנה

מאת הרה"ג מנחם מקובר שליט"א

מומחה בית המקדש השלישי, בונה הדגם הגדול בעולם

להאזנה חייגו

 02-6716161 שלוחה 72

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

מעמד האחדות והתפילה היומי של כלל ישראל בשעה 14:00 מדי יום

 יום ה, כח' אלול

נשא

דברי התעוררות בנושא ראש השנה והגאולה

הרה"ג הצדיק אליהו שלום לסרי שליט"א

איש ירושלים והכותל המערבי

עדות על דברים מפליאים שאמר לו

הרה"צ "בבא ברוך" שליט"א, בנו של סידנא "בבא סאלי" זיע"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 שלוחה 72

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

מעמד האחדות והתפילה היומי של כלל ישראל בשעה 14:00 מדי יום

 יום ד, כז' אלול

נשא דברי התעוררות לאור המצב והכנה לראש השנה

הרה"ג יעקב לוריא שליט"א

מזכה הרבים, נכדו של המקובל האלוקי הרה"צ לוי סעדיה נחמני זצוק"ל

להאזנה חייגו

 02-6716161 שלוחה 7

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

מעמד האחדות והתפילה היומי של כלל ישראל בשעה 14:00 מדי יום

 יום ג, כו' אלול

10 דקות לפני המעמד בשעה 13:50

דברי התעוררות לאור המצב והכנה לראש השנה

מפי

מזכה הרבים, מומחה הגאולה, מחבר "זוהר הגאולה" ועוד

הרה"ג חיים ששון שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכות הרבים תעמוד לכם!

הילולת התנא הקדוש רבי אלעזר ברבי שמעון זיע"א בערוץ 2000

עם הרבנים הרב מרדכי לוי שליט"א, הרב יוסף ביטון שליט"א, הרב שמשון פוקס שליט"א, הרב מנשה יבגי שליט"א,

הרב ארז קדוסי שליט"א, הרב עידו סממה שליט"א, הרב יהודה סעדיה שליט"א

מעמד האחדות והתפילה היומי של כלל ישראל בשעה 14:00 מדי יום

 יום א, כד' אלול

נשא שיחת התעוררות  

בנושא המצב ישראל וקירוב הגאולה  

מרא דאתרא, רב הערים אלעד וראש העין

הרה"ג מרדכי מלכה שליט"א

 להאזנה חייגו

 02-6716161 שלוחה 72

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

מעמד האחדות והתפילה היומי של כלל ישראל בשעה 14:00 מדי יום

 יום ו, כב' אלול

שיחת התעוררות בנושא הגאולה לפני התפילה בשעה 13:50

מפי הזמר החסידי ר' מנדי ג'רופי שליט"א

 להאזנה חייגו

 02-6716161 

שלוחה 72

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

שיעור אחרון של הרב יהודה סעדיה בערוץ 2000

 יום ד, כ' אלול

ברכה מיוחדת למאזיני "התעוררות ישראל"

מפי מזכה הרבים ואיש החסד הענק

ר' יוסף כהן שליט"א

מייסד וראש ארגון החסד "חסדי נעמי"

להאזנה חייגו

 02-6716161 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

מעמד האחדות והתפילה היומי של כלל ישראל בשעה 14:00 מדי יום

 יום ג, יט' אלול

 דברי התעוררות בשעה 13:50 בנושא גאולת ישראל  

מפי מזכה הרבים, מרבני "הידברות"

הרה"ג אייל אונגר שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

בע"ה לאחר התפילה ברכה מיוחדת מפי הרב למאזיני "התעוררות ישראל"  

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

 יום א, יז' אלול

נשא דברי התעוררות 

מגדולי המעוררים בזמננו, מזכה הרבים,

מרבני עמנואל, בנו של האדמו"ר מישקולץ

הרה"ג יוסף ברגר שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

 יום ו, טו' אלול

נשא דברי התעוררות 

מגדולי הדרשנים בימינו, פה מפיק מרגליות

הרה"ג אברהם קורדובה שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72


 יום ה, יד' אלול

דברי התעוררות בשעה 13:50 בנושא גאולת ישראל מפי 

ר' אבי בן ישראל שליט"א

מזכה הרבים הענק, ראש "מורשת בית מרן" וארגון "ושמרו"

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (יותר מ 400) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכות הרבים תעמוד לכם!

 יום ד, יג' אלול

נשא דברי התעוררות  

הרה"ג ארז קדוסי שליט"א

מזכה הרבים, מרבני ערוץ 2000

להאזנה חייגו

 02-6716161 

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (קרוב ל 400) בשלוחה 72

 יום ג, יב' אלול

נשא דברי התעוררות 

הרה"ג ישי ישראל הלל שליט"א

מזכה הרבים, מחבר סדרת הספרים  "האמונה היהודית"

להאזנה חייגו

 02-6716161 

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 400) בשלוחה 72

 יום ב, יא' אלול

נשא דברי התעוררות 

הרה"ג שמעון סימון שליט"א

בנו של הרה"ג הצדיק הפלאי נפתלי סימון זצוק"ל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

שלוחה 72

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (קרוב ל 400) בשלוחה 72

 יום א, י' אלול

נשא דברי התעוררות 

הרה"ג ישעיה סלומון שליט"א

בנו של מרא דאתרא, רב העיר פתח תקווה לשעבר הרה"ג שמעון סלומון זצ"ל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

 שלוחה 72

 יום ו, ח' אלול

דברי התעוררות 

הרה"ג אליהו לניאדו שליט"א

מגדולי מפיצי ספר הזוהר הקדוש לקירוב הגאולה ברחמים

להאזנה חייגו

 02-6716161 

שלוחה 72

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (קרוב ל 400) בשלוחה 72

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

 יום א, ג' אלול

נשא דברי התעוררות 

הרה"ג גדליה הוניסברג שליט"א

נכדו של שר התורה הרה"ג חיים קנייבסקי זצוק"ל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 72)

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (קרוב ל 400) בשלוחה 72

הצדיק המקובל הענק רבי דוד חיים שטרן שליט"א

בראיון קצר ונדיר 

מה יביא את הגאולה?

 

יום ד, כט' אב

נשא דברי התעוררות בנושא גאולת ישראל  

המקובל, מחבר סדרת הסידורים עפ"י הקבלה "עוז התפילה",

שה"חלבן" הקדוש זצוק"ל היה מתפלל בסידור זה

הרה"ג יהודה שהרבני שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 72)

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

 שידור מיוחד!

 הילולת המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה זצוק"ל

בציון הצדיק: הרב ישראל גליס שליט"א, באולפן ערוץ 2000 השדרן: אלעד כהן הי"ו, הרבנים: הרב יוסף ביטון שליט"א, הרב עמונואל מזרחי שליט"א, הרב יהודה שהרבני שליט"א, הרב יקיר בוטה שליט"א, הרב מנשה יבגי שליט"א, הרב ארז קדוסי שליט"א, הרב יהודה סעדיה שליט"א

יום ב, כז' אב

ברכה מיוחדת למאזיני "התעוררות ישראל"

מהרה"ג יצחק בצרי שליט"א

צאצא המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה זצוק"ל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 72)

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (קרוב ל 400) בשלוחה 72

 

יום א, כו' אב

נשא דברי התעוררות בנושא כוחה של חבורה בשם כל ישראל  

הרה"ג נחמן מעודד שליט"א

תלמידו המובהק של המקובל האלוקי

רבי חיים הכהן "החלבן"זצוק"ל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 72)

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (קרוב ל 400) בשלוחה 72

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

"אהבת ישראל" - הספר היחיד בעולם שחיבר ה"בבא סאלי" זצוק"ל

ניתן להזמינו במזכירות "התעוררות ישראל" בטל' 0527-103-104

הרב חיים זאיד מפתיע - אם רוצים גאולה זה מה שצריכים לעשות!

איך נזכה לגאולה של "אחישנה"? הרב שי עטרי - דרך הבעל שם טוב

איך מקרבים את הגאולה? הרב אבנר קוואס


הרב עוזי שוויצה - תחשוב טוב יהיה טוב!


הכל תלויי בנו! הגאון הרב יצחק רצאבי

מה עשית כדי לקרב את המשיח? הרב דוד שלום נקי מחבר ספרים "בהלכה ובאגדה"

איך נשכנע את בורא עולם לגאול אותנו? הרב אופיר מלכה

איך נצא מהגלות ברחמים? המקובל הרב בניהו שמואלי

הרב בנימין חותה - אנחנו בתהליך לידה של הגאולה!

במה הכי חשוב להתחזק בשביל לקרב את הגאולה?! הרב חיים רבי שליט"א

שיחה מאלפת של הרב מנחם שטיין על הציפייה לישועה

-----

זיכוי הרבים הגדול

ניתן לקבל שילוט לבתי כנסת ובתי מדרש לתליה, ועלונים המלמדים על שמירת כבוד בית הכנסת לחלוקה

התקשרו

0527-103-104

וכבר הבטיח בורא עולם


"כי מכבדי אכבד"

להזמנת הרב יהודה סעדיה שליט"א לשיעורים ניתן ליצור קשר במספר: 052-7-103-104

שיעוריו האחרונים של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

ממשיכים בהתחזקות בכבוד בתי הכנסת בישראל

אין לך דבר גדול יותר מזיכוי הרבים

מבקשים מכל יהודי שיהיה לו חלק בהתעוררות החשובה ביותר בישראל

התפילות על הגאולה!

נא הורידו מודעה זו

(ע"י העתק-הדבק או לחיצה על כפתור ימני בעכבר ושמירת תמונה בשם)

ושלחו אותה למכרים וקרובים שימשיכו להפיץ ולשלוח ברשתות החברתיות, בהודעות וכיוצ"ב

הדפיסו קובץ זה בגדלים שונים (A5 \ A4 \ A3 \ חצי גיליון \ גיליון)

במדפסת ביתית או בחנות דפוס

וחלקו ידנית \ תלו היכן שניתן

וזכות הרבים שיצטרפו למעמד התפילה הקדושה תעמוד לכם להצלחה ולישועה

להורדה באיכות כקובץ PDF  בצבע הכנסו כאן


להורדה כקובץ PDF שחור לבן הכנסו כאן

ממשיכים בזיכוי הרבים

ניתן לקבל אצלנו שלטים אלו, ונוספים,

לבתי כנסת ובתי מדרש

ללא תשלום

התקשרו 0527-103-104

מעלת הקדיש

ומקדשי תיראו

לכבות סלולאר

מעלת לימוד התורה

מהפכת ה"קדיש" בישראל

מתנה טובה נתן הקב"ה לישראל והוא ה"קדיש"

מענה הקדיש בקול ובכוונת הלב בכוחו לשבר גזרי דין מעל ישראל, ואפילו לקרב את הגאולה

"אמר רבי יהושע בן לוי: כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו (שבת קיט) אפילו של 70 שנה (זוהר רעיא מהימנא ח"ג כ) ושובר כוחו של הסטרא אחרא (זוהר פנחס רכ), וכותב המהר"ל שבכוחו של הקדיש לשנות מזלו של אדם, ומסופר ב"אוצר המדרשים" (כמובא בסידור רב עמרם) שרבי ישמעאל היה יושב ועל פניו היו זולגות דמעותיו של שר הפנים מפני הצרות והגזירות הקשות המתחדשות בכל יום לבא על (שונאי) ישראל, אבל כיוון שישראל נכנסים לבתי כנסת ובתי מדרש ועונים "יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא" – אין מניחים לאותם גזירות לצאת מחדרי חדרים!

לזיכוי הרבים - העתיקו שלטים אלו והפיצו אותם בכל דרך וזכות הרבים תגן בעדכם. תזכו למצוות.

--------------

"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"

להתחזקות ביראת שמים

"שיויתי השם לנגדי תמיד" , להורדת השלט כקובץ PDF לחצו כאן

אם מופיע לכם "הסרטון הזה לא זמין" עשו רענון לדף (ע"י לחיצה על החץ המעוגל הנמצא מצד ימין למעלה)

מה נותן כח לפעול לרב זמיר כהן שליט"א?

מדוע צריך להתפלל דווקא בבית הכנסת?

במה מסתכן מי שמדבר בבית הכנסת?

===========================

ההתעוררות בתפילות על הגאולה - בידיים שלך!

זכו וקחו חלק פעיל בזיכוי הרבים הגדול

הפיצו עלונים אלו המלמדים את חשיבות התפילות על הגאולה

וזכות הרבים תעמוד לכם

ובעיקר מסרו העלון לראשי קהל, רבני קהילות, דרשנים ומוסרי שיעורים כדי שילמדו וידרשו ברבים את המסרים החשובים המובאים בעלון זה,

ויעוררו בציבור את הציפיה והתפילות על הגאולה, 

ותזכו שתתקיים בכם הבטחתו של בורא עולם

"כי מכבדי אכבד"

ניתן להוריד העלון ע"י העתקת התמונות והדפסתם

להורדה באיכות כקובץ PDF לחצו כאן

זיכוי הרבים הגדול

מבקשים מכל יהודי ש יראת ה' וכבוד בית הכנסת נוגע לליבו

להפיץ את 2 השלטים המצורפים לבתי כנסת בישראל

ע"י הדפסת הקבצים והפצתם או ע"י שליחת הקבצים למחשב בית הכנסת שיציגו השלטים לעיני הציבור

וכבר הבטיח בורא עולם (שמואל א' ב')

"כי מכבדי אכבד"

זיכוי רבים לכבודה של שבת

מצווה רבה להדפיס קובץ זה בחנות דפוס

מגודל A3 ומעלה

עם למינציה

ולחלק ברבים לחנויות, עסקים ומקומות ציבוריים

------------------

להורדה כקובץ PDF ולהדפסה באיכות

הכנסו כאן

----------------------


אח יקר \ אחות יקרה


אתר "התעוררות ישראל" נועד לעורר בישראל, בארץ ובעולם, בין היתר, על ה 3 העיקרים -

על כבוד בית הכנסת שהוא כבודו של מלכו של עולם ממש, התעוררות של תשובה בישראל, ותפילות על הגאולה,


מטרתנו, שיכנסו ויבקרו באתר עוד ועוד ראשי בתי כנסת ומוסדות, רבני בתי כנסת, גבאים וכיוצ"ב,

יחכימו מתוכן "היכל כבוד בית הכנסת", יורידו את "ערכת בית הכנסת" ש כל מטרתה, כפי שהניסיון מעיד,

לחולל התעוררות של ממש בשמירת קדושת בית הכנסת ע"י הדפסה והפצה של שילוט מעורר, חלוקת חומר הסברה ועלונים לאנשי הקהילה,

ובזכות זאת אנו זוכים לקרב עוד את גאולת ישראל כפי שהורו גדולי ישראל.


עוד מטרתנו לעורר על תשובה בישראל ע"י מוקד התשובה,

להנגיש לכל יהודי באשר הוא את דרך התשובה הקלה והנעימה באופן ברור ונכון

ע"י הדרכה ולימוד תורת התשובה לאמיתה קצר ולעניין.


ולעורר בישראל את האחדות בתפילות על גאולת ישראל, להביא לייזום של כנסים של תפילות על הגאולה,

ולהפיץ כמה שיותר את נוסח תפילת הגאולה הקיימת באתר זה לזיכוי הרבים, ע"י הורדה, הדפסה וחלוקה של התפילה בקרב ישראל,

שמעוררת כל יהודי להתפלל יום יום על ה 3 –

מלכות ה'

מלכות משיח בן דוד

 ובית המקדש


לכן, אח יקר \ אחות יקרה

עשו כל שביכולתכם לפרסם את קיומו של האתר שנבנה ומתרחב בעזרת ה' מיום ליום, ואת תוכן הפעילות

לחברים, מכרים, משפחה ולכל אדם או ציבור באשר הוא

ע"י

התקשרות בטלפון

שליחת הודעות בסלולאר

שליחת קישורים במייל

ספרו במפגשים פנים מול פנים

וכיוצ"ב

 

קחו יוזמה ופנו לראשי בתי כנסת, רבנים וגבאים ואמרו להם שיכנסו לאתר "התעוררות ישראל",

ל"היכל כבוד בית הכנסת" ויורידו את "ערכת בית הכנסת"

וזכות הרבים תעמוד לכם!

 

ובזאת יהיה לכם חלק בהתעוררות של אמת בישראל,

ואין דבר גדול יותר מזיכוי הרבים, לכפרה, להרבות זכויות, לזכות לישועות, ולעשות נחת רוח לבורא עולם

שמחכה יותר מאיתנו שתתחולל התעוררות זו בקרב עמו, עם הקודש, עם ישראל.

 

יראו עינינו וישמח לבנו בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן!


ניתן להוריד כאן טבלת התשובה לחיזוק יומיומי לגברים ולנשים


שלטים לבית הכנסת

שלטי התעוררות לכל מקום

מוצרי התעוררות ישראל

כל המזכה את הרבים – אין חטא בא על ידו 

רוצים להרוויח זכויות רבות?

ספרו עלינו למכרים ומשפחה,

שלחו להם קישור לאתר שלנו

ותאמרו להם שיכנסו לאתר

ויתחזקו גם הם

בתשובה, בכבוד בית הכנסת ובחשיבות התפילות על הגאולה!

ואין מצווה גדולה כמו זיכוי הרבים 

 

בסייעתא דשמיא
ניתן להזמין את אחד מרבני הארגון למסירות שיעורים והרצאות
במוסדות תורניים, בתי כנסת, ישיבות, תלמודי תורה, חוגי בית וכו'
---------------------------
אל תפספסו!
השיעור השבועי של רב הארגון הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000
בסוף השיעור הצטרפו לתפילה בשידור חי

על הגאולה

של ציבור גדול של המאזינים והצופים

שעת רצון גדולה!

יום רביעי בשעה 19.00
ניתן לצפות ברשתות החברתיות או באתר ערוץ 2000 בשידור חי
וכן להאזין במערכת הטלפונית "התעוררות ישראל" 02-6716161 שלוחה 95
------------------------------
ניתן להעביר שמות לברכה בטלפון 0527-103-104
------------------------------

שלטים ופלקטים לבית ולכל מקום,

מחזקים מאוד ב: אהבת התורה, לימוד התורה, יראת שמים,
שמירת השבת, בטחון בה', כיבוד הורים, שלום בית,  
------------------------
האזינו מדי שבוע
לשיחת החיזוק השבועית 
במערכת "התעוררות ישראל"
02-671-61-61 שלוחה 14
_______________

לזיכוי הרבים
ניתן לקבל שלטים אלו לבית הכנסת ללא תשלום

יום טוב ובהצלחה!


ההבטחה החזקה בעולם!

"כי מכבדי אכבד"

להצטרפות לפעילות הארגון

הכנסו כאן


להזמנת הרב יהודה סעדיה שליט"א לשיעורים ניתן ליצור קשר במספר: 052-7-103-104

אם מופיע לכם "הסרטון הזה לא זמין" עשו רענון לדף (ע"י לחיצה על החץ המעוגל הנמצא מצד ימין למעלה)

שיעורים נבחרים

ישועות ב - התעוררות ישראל

סגולות

צדיקים

פרנסה טובה

רפואה שלמה

זיווג הגון

עזרה לנפטרים

תפילות

חינוך ילדים

ביטחון

גאולה פרטית

ילודה - זש"ק

ברכת צדיקים

אמונה שלמה

שמחה

בריאות הנפש

מדריך לחיים

שמירה מעין הרע

בזכות בית הכנסת

קברות צדיקים

הקדשת שיעורים

טואול - בניית אתרים