יום ב, יג' אב

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה לבית המקדש השלישי מפי 

הרה"ג יוסף טולידאנו שליט"א

מרא דאתרא, רבה של גבעת זאב 

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"


יום א, יב' אב

נשא שיחה בנושא הציפיה לבית המקדש השלישי  

הרה"ג אליהו בר שלום שליט"א

מרא דאתרא, רב העיר בת-ים

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 72)

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72


יום ו, י' אב

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לישועה מפי 

הרה"ג שאלתיאל עמר שליט"א

עוזרו ויד ימינו של פאר הדור מרן הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"


יום ה, ט' אב

נשא שיחה בנושא הציפיה לבית המקדש השלישי 

הרה"ג מנחם מקובר שליט"א

המומחה העולמי לתורת בית המקדש

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 72)

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

 

יום ד, ח' אב

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג חיים זאיד שליט"א

מזכה הרבים

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

 

יום ג, ז' אב

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אבנר קוואס שליט"א

מזכה הרבים

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

 

יום ב, ו' אב

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג מרדכי אברמובסקי שליט"א

מרא דאתרא, רבה של זכרון יעקב 

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

 

יום א, ה' אב

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אהרון כץ שליט"א

מרא דאתרא, רב העיר רמת גן

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

כבוד בית הכנסת בקצרה – סרטון חובה לכל יהודי - הכנסו כאן...

 

יום ו, ג' אב

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג שמעון ועקנין שליט"א

תלמידו ומקורבו של "הינוקא"

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

יום ה, ב' אב

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אפרים אורשלימי שליט"א

המחנך הנודע מארגון "הידברות"

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

 

יום ד, א' אב

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג משה אליהו בוסו שליט"א

נכדו של סבא קדישא סידנא "בבא סאלי" זצוק"ל זיע"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

 

יום ג, כט' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אלמוג לוי שליט"א

מזכה הרבים, תלמידו המובהק של הראשל"צ יצחק יוסף שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

 

יום ב, כח' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג דוד פריוף שליט"א

מזכה הרבים מ"הידברות", החברותא של הרה"ג יגאל כהן שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

 

יום א, כז' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג יוסף צבי רימון שליט"א

רב ראשי מחוז גוש עציון, וראש "מכון לב" ירושלים

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

 

יום ו, כה' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג יצחק הלוי שליט"א

הרב של קרני שומרון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

  

יום ה, כד' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג יוסף חיים רוזנבלט שליט"א

רב ראשי מועצה איזורית הגליל התחתון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

  

יום ד, כג' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אבנר עובדיה שליט"א

רב היישוב כפר תבור

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

הרב חיים זאיד מפתיע - אם רוצים גאולה זה מה שצריכים לעשות!

איך נזכה לגאולה של "אחישנה"? הרב שי עטרי - דרך הבעל שם טוב

איך מקרבים את הגאולה? הרב אבנר קוואס


הרב עוזי שוויצה - תחשוב טוב יהיה טוב!


הכל תלויי בנו! הגאון הרב יצחק רצאבי

מה עשית כדי לקרב את המשיח? הרב דוד שלום נקי מחבר ספרים "בהלכה ובאגדה"

איך נשכנע את בורא עולם לגאול אותנו? הרב אופיר מלכה

איך נצא מהגלות ברחמים? המקובל הרב בניהו שמואלי

הרב בנימין חותה - אנחנו בתהליך לידה של הגאולה!

במה הכי חשוב להתחזק בשביל לקרב את הגאולה?! הרב חיים רבי שליט"א

שיחה מאלפת של הרב מנחם שטיין על הציפייה לישועה


  

יום ג, כב' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג עוזי שוויצה שליט"א

רב העיר כפר יונה

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

  

יום ב, כא' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אביחי איתם שליט"א

רב היישוב פינס בשרון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

  

יום א, כ' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג ראובן הילר שליט"א

מ"מ רב העיר הוד השרון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

יום ה, יז' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג משה ביגל שליט"א

רב היישוב מיתר (בין חברון לבאר שבע)

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

יום ג, טז' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג משה אלחרר שליט"א

רב היישוב שלומי בגליל על הגבול עם לבנון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

  

יום ג, טו' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אליהו ביטון שליט"א

רב אזורי מרום גליל, הכולל את הישובים:

אביבים

 אור הגנוז

 אמירים

 ביריה

 בר יוחאי

 דובב

 דלתון

 חזון

 טפחות

 כלנית

 כפר חנניה

 כפר שמאי

 כרם בן זימרה

 ליבנים

 מירון

 ספסופה

 עין אל אסד

 עלמה

 עמוקה

 פרוד

 ריחאניה

 שזור

 שפר

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

  

יום ב, יד' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אברהם ישראל שליט"א

מזכה הרבים, מחבר סדרת הספרים "ואין למו מכשול"

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"


יום א, יג' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג דוד גרינוולד שליט"א

רב ראשי חבל מודיעין

אחיסמך

בארות יצחק

בית נחמיה

בית עריף

בן שמן (מושב)

בני עטרות

ברקת

גבעת כח

גמזו

גנתון

חדיד

טירת יהודה

כפר דניאל

כפר הנוער בן שמן

כפר טרומן

כפר רות

כרם בן שמן

לפיד

מבוא מודיעים

מזור

נופך

נחלים

רינתיה

שילת

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"


לכבוד שבת קודש  

יום ו, יא' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אברהם קורדובה שליט"א

מזכה הרבים, פה מפיק מרגליות

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"


יום ה, י' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אליהו שלזינגר שליט"א

מרבני ירושלים, רב שכונות גילה ומקור חיים

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"


יום ד, ט' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א

בנו בכורו של הרה"ג יעקב יוסף זצ"ל,

ונכדו של פאר הדור הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"


יום ג, ח' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

היהודי היקר  אלון פז שליט"א

המשותק בכל גופו ומחזק את עמ"י  באמונה ובטחון בה',

עם בשורה מפתיעה במיוחד!

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (מעל 350 מעמדות) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

"ראיון מחזק עם אלון פז"...

שיעור התעוררות מפי מזכה הרבים הרב חיים ששון שליט"א

יום ב, ז' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג  יוסף אלנקווה שליט"א

בעבר הרב של כל חבל עזה וגוש קטיף (עד ההתנתקות)

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

הרב יוסף אלנקווה שליט"א

יום א, ו' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג  ראובן עוזיאל שליט"א

רב היישוב טל מנשה בשומרון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

יום ו, ד' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג  אברהם יצחק שוורץ שליט"א

מרא דאתרא, רבה של קריית ארבע, עיר האבות

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

פרסמו המעמד הקדוש ככל שתוכלו וזכו לשמח את בורא עולם כמובא ברמח"ל (מסילת ישרים יט) 

"... גאולת בני ישראל... נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת...

והקדוש ברוך הוא שמח בזה!"

עלון "מאורות נפתלי" ע"ש הרה"צ נפתלי סימון זצוק"ל

להורדת עלון פרשת חקת הכנסו כאן

יום ה, ג' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

ר'  ערן בן עזרא שליט"א

מזכה הרבים הענק, מחבר ספרי ההוכחות 2 \ 1

הספרים שחיזקו באמונה והחזירו בתשובה רבבות יהודים ברחבי העולם

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

כולנו כואבים ודואבים על הפיגוע בשומרון אתמול (יום ג' א' תמוז)

מה יעצור את שגרת הפיגועים הרצחנית הזאת ודם יהודי שנשפך ללא פתרון באופק?!

יום ד, ב' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג  אלייקים לבנון שליט"א

רב ראשי של אזור שומרון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

יום ג, א' תמוז

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"צ  רבי משה בוסו שליט"א

נכדו של קדוש ישראל  ה"בבא סאלי" זצוק"ל 

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

יום ב, ל' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג  שמעון גואטה שליט"א

רב היישוב עוזה

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

יום א, כט' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג  אייל אונגר שליט"א

מזכה הרבים מארגון "הידברות"

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

יום ו, כז' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג  איתן דייקן שליט"א

ראש כולל וקהילת "אור שאול" בית וגן, ירושלים

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

יום ה, כו' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג  חגי להב  שליט"א

מרא דאתרא, רב היישוב "בית דגן"

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

יום ד, כה' סיון

יום הפטירה וההילולה של המקובל האלוקי הראשל"צ

הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

יש עניין להדליק נר לצדיק, ולהתפלל שבזכותו נזכה לישועה בפרט ובכלל!!!

 ישא דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

נכד הרב זצ"ל

הרה"ג  אריאל אליהו שליט"א

מנכ"ל איגוד רבני הקהילות, ורב קהילת "לב חריש" בחריש

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

המקובל האלוקי הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

המעוניינים לבוא לקבלת קהל ל"ינוקא" הרה"ג יהודה שלמה בארי שליט"א

יש להגיע בימי שני בשבוע לבית מדרש "יביע עומר" ברחוב: שדה נחום 14ראשל"צ.

בטווח השעות: 19:00 עד 22:00, וכמובן עדיף להגיע כמה שיותר מוקדם ואפילו לפני כן , לחכות בתור ולהתאזר בסבלנות. 

כדאי להכין השמות לברכה או את הנושא עליו רוצים להתייעץ על דף בכתב ברור ועדיף יותר מודפס,

שהדברים הכתובים יהיו קצר ולעניין, ויהי רצון שהרב הצדיק יהיה לשליח טוב עבורכם בע"ה.

*זמני קבלת הקהל ל"ינוקא" הם כפי שעדכנו אותנו לאחרונה, אך יש לקחת בחשבון שאלו דברים שיכולים להשתנות  

טלפון ומייל ליצירת קשר עם מזכירות הינוקא:

054-8434755

m.yam.shlomo@gmail.com

-----------------------

יום ג, כד' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג  גלעד רצון  שליט"א

משגיח ישיבת "עטרת חכמים" בראשות הרה"ג חיים רבי שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

הרב חיים רבי שליט"א, ראש מוסדות "עטרת חכמים"

-----------------------

יום ב, כג' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג  ירון אשכנזי שליט"א

מזכה הרבים, ראש קו ההלכה הספרדי, חבר ההנהלה הרוחנית בארגון "הידברות",

וראש כולל רבנות במוסדות "חוט של חסד"

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

-----------------------

יום א, כב' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג  קלמן בר שליט"א

מרא דאתרא, רב העיר נתניה, מועמד לתפקיד הרב הראשי לישראל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

-----------------------

יום ו, כ' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג  מאיר שקדי שליט"א

רב היישוב כפר הרא"ה מועצה אזורית עמק חפר

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

-----------------------

יום ה, יט' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אהרון כהן שליט"א

רב היישוב יקיר מועצה אזורית שומרון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

-----------------------

יום ד, יח' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

המקובל הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א

רב קהילת אור החיים הקדוש וראש ישיבת תפארת הקודש ללימוד תורת הנגלה והנסתר

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

-----------------------

יום ג, יז' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג מרדכי וולנוב שליט"א

רב היישוב אלון מורה ביהודה ושומרון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

-----------------------

יום ב, טז' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג לוי יוסף שמעון שליט"א

רבה של קצרין בגולן

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

שיעור של התעוררות מפי מזכה הרבים הרה"ג חיים ששון שליט"א...

-----------------------

יום א, טו' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג חיים שלמה דיסקין שליט"א

מרא דאתרא, רב העיר קרית אתא

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

-----------------------

יום ו, יג' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אברהם זיאת שליט"א

מזכה הרבים, ראש ארגון "נפשנו", הארגון להחדרת תודעת הצניעות

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

-----------------------

יום ה, יב' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג שמואל פנחסי שליט"א

דיין ומו"צ בבית הדין "הליכות עולם", ראש מוסדות "דרכי דוד" ורב שכונת מחנה יהודה, ירושלים

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

איום איראני?

אין מה לפחד כלל!

כי הכל בהשגחת הקב"ה ששמר, שומר וימשיך לשמור עלינו

אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים!

-----------------------

יום ד, יא' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג נחמיה קרוואני שליט"א

משגיח ישיבת "שובה ישראל" בראשות הרה"צ יאשיהו פינטו שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

הרה"צ יאשיהו פינטו שליט"א, ראש מוסדות "שובה ישראל"

-----------------------

יום ג, י' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג רצון ערוסי שליט"א

חבר מועצת הרבנות הראשית,

ורב העיר קרית אונו

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

שיעורו האחרון של הרב יהודה סעדיה בערוץ 2000

-----------------------

יום ב, ט' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג עובדיה צדקה שליט"א

ראש מדרשת " קול יהודה" בטבריה

נכדו של גדול הדור הרה"ג יהודה צדקה זצ"ל רבו של פאר הדור הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

גדול הדור הרה"ג יהודה צדקה זצ"ל, רבו של פאר הדור הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל

-----------------------

יום א, ח' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אבישלום מונייצר שליט"א

מזכה הרבים, ר"כ "מיים חיים", מו"צ, מחבר ספרים רבים בהלכה

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

תפילת הינוקא הרה"ג הרב יהודה שלמה בארי שליטא לרפואה שלימה

לצורך הדפסה ניתן להעתיק התפילה ע"י לחיצה על כפתור ימני בעכבר ובחירת "שמירת תמונה בשם..."

ניתן לקבל באיכות גבוהה יותר בשליחת מייל ל hi026716161@gmail.com

הפיצו ברבים, וזכות הרבים תעמוד לכם!!!


יש לציין שהודיעו בשם ה"ינוקא" שאמנם מופיע לומר הקטע הראשון 7 פעמים, אך אין חובה בזאת ומספיק גם פעם אחת, 
וכן בחלק השני "מכתב לחזקיהו המלך..." צריך לקרוא גם את הפירוש באותיות הקטנות,
והכל לאט, בקול רם ובכוונת הלב.
רפואה שלמה ובשורות טובות!

-----------------------

יום ה, ה' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג יוסף בן דוד שליט"א

מרא דאתרא, רבה של קרית עקרון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ד, ד' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג יהושע כץ שליט"א

מרא דאתרא, רב העיר מעלה אדומים

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ג, ג' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג דודי ברוורמן  שליט"א

מזכה הרבים מ"הידברות", "ערכים" ועוד...

https://dudi-braverman.com

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה


ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום א, א' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג ישעיהו מייטליס  שליט"א

מרא דאתרא, רב העיר נהריה

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ה, כז' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אברהם יוסף  שליט"א

רבה של העיר חולון לשעבר, בנו של פאר הדור הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל  

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ד, כו' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג יהודה יוספי  שליט"א

מזכה הרבים, מגדולי המעוררים בימינו  

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ג, כה' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג פנחס כהן  שליט"א

מרא דאתרא, רב העיר נתיבות  

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

סודו של דוד המלך \ השתלשלות אורו של משיח \ הרה"ג חיים ששון שליט"א

-----------------------

יום ב, ב' סיון

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג שלמה בן אדמונד  שליט"א

ראש כולל "דרך ה" בעיר חולון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה


ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

-------------------

-----------------------

יום ו, כח' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג יוסף אביטן  שליט"א

משגיח ישיבת "יגדיל תורה" ירושלים

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ב, כד' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג דוד בר אושר  שליט"א

הגאון הפוסק, מזכה הרבים בדרכו של הרה"ג עובדיה זצוק"ל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום א, כג' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג שניאור אשכנזי  שליט"א

מזכה הרבים, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ו, כא' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג רביד נגר  שליט"א

מזכה הרבים

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

עלון "מאורות נפתלי" לע"נ הרה"צ נפתלי סימון זצוק"ל

פרשת בהר-בחוקותיי

להורדה באיכות הכנסו כאן

הרב שלום ארוש שליט"א \ משיח היום 

------

קדושת בית הכנסת

- ילדים בבית כנסת כהלכה -

לכניסה לחצו על התמונה...

-----------------------

יום ה, כ' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג ינון מלאכי  שליט"א

מגדולי הדור, אב"ד "חושן משפט" אלעד

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

הילולת הרשב"י ה'תשפג בערוץ 2000 עם הרבנים,

הרב יוסף ביטון שליט"א, הרב עמנואל מזרחי שליט"א, הרב מנחם וייס שליט"א, הרב יהודה סעדיה שליט"א

-----------------------

יום ד, יט' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג יחיאל ברזילי  שליט"א

 רב העיר גני תקווה

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ג, יח' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג מאיר פנחסי  שליט"א

 מחבר הספרים שו"ת תורת מאיר, ספר תורת הישיבה, ספר תורת חיים ועוד...

בנו של הגאון הנודע הרה"ג ר' שמואל פנחסי שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

התחזקות עצומה באמונה עם ספרי הרה"ג יוסף שני שליט"א,

  למעבר לקישור לספרים לחצו על הספרים

מתחזקים מחדש! עם ספר ההוכחות של עו"ד ערן בן עזרא,

למעבר לספר לחצו על התמונה

הניצול מאסון מירון בראיון לרב יהודה סעדיה שליט"א...

הרב ברוך רוזנבלום \ שיעור נפלא ללג בעומר

הרב מאיר אליהו \ רבי שמעון בר יוחאי

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

-----------------------

יום ב, יז' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג שמעון ועקנין  שליט"א

רב מבואות החרמון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום א, טז' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג חיים ששון  שליט"א

מומחה הגאולה, מחבר מעל 10 ספרים בנושא הגאולה

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ו, יד' אייר

הילולת רבי מאיר בעל הנס!

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג יאיר שחור  שליט"א

רב היישוב מעלה לבונה מועצה איזורית מטה בנימין

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ה, יג' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג מאיר דוד שמואלי  שליט"א

מזכה הרבים, ראש ישיבת "חזון מרדכי", בנו של המקובל הרה"ג שלום שמואלי שליט"א,

וממשיך דרכו של המקובל האלוקי הרה"ג מרדכי שרעבי זצוק"ל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ד, יב' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אליהו לניאדו  שליט"א

מזכה הרבים, מגדולי מפיצי לימוד הזוהר הקדוש בישראל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ג, יא' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג משה אפרתי  שליט"א

מזכה הרבים, ראש ארגון "ונשמרתם"

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" (דברים ד טו)

-----------------------

יום ב, י' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג אבישלום מונייצר  שליט"א

מזכה הרבים, מחבר ספרים רבים בהלכה, מו"צ וראש כולל "מים חיים" בעיר ראש העין

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום א, ט' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג יגאל ממליה  שליט"א

רב העיר טבריה ומגדל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ו, ז' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג חיים יפה  שליט"א

ראש כולל וארגון "צדקת מרגלית" חולון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ה, ו' אייר

במעמד היומי יושמעו דברי התעוררות כפי שנשמעו לאחרונה מפי

הרה"ג "הינוקא" - רבי יהודה שלמה בארי  שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ד, ה' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרה"ג ישי סמואל  שליט"א

רב היישוב "יונתן" ואחראי הכשרות ברמת הגולן

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לרשימת הרבנים שמסרו שיחה בקו "התעוררות ישראל" 

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

-----------------------

יום ג, ד' אייר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הרב יצחק מאיר פרל  שליט"א

מרבני מכון "תורת הקורבנות" 

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

ויתן עצה להצלחה בחיים

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 300) בשלוחה 72

----------------

יום ה, כב' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב גבריאל תירוש שליט"א

מחבר סדרת הספרים "קנקן תירוש"

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 280) בשלוחה 72

-----------------------


לזיכוי הרבים

ניתן להוריד מודעה זו עם הלכות גניזה העיקריות 

להדפיס ולחלק לבתי כנסת ובתי מדרש

(כדאי לעטוף בלמינציה)

להדפסה באיכות הכנסו כאן

-----------------------

יום ג, כ' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב יעקב אליצור שליט"א

מזכה הרבים, מרבני ארגון "ערכים"

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

וכן יגלה לנו עצה להצלחה בחיים 

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 280) בשלוחה 72

-----------------------

יום ב, יט' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרה"ג אברהם קורדובה שליט"א

מזכה הרבים, פה מפיק מרגליות, מגדולי הדרשנים בדורנו

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

וכן יגלה לנו עצה להצלחה בחיים 

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 280) בשלוחה 72

-----------------------

יום א, יח' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב המקובל הצדיק בנימין אלבז שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

וכן יגלה לנו עצה להצלחה בחיים 

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 280) בשלוחה 72

ממשיכים בהתחזקות בכבוד בתי הכנסת בישראל

-----------------------

יום ו, טז' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב מנחם בורנשטיין שליט"א

ראש מכון "פועה"

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

וכן יגלה לנו עצה להצלחה בחיים 

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 280) בשלוחה 72

-----------------------

יום ד, יד' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרה"ג בנימין חותה שליט"א

מזכה הרבים הנודע

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

וכן יגלה לנו עצה להצלחה בחיים 

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

ניתן לשמוע את כל המעמדות שהתקיימו עד היום (כ 280) בשלוחה 72

-------------------------

--------------

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

-----------------------

יום ג, יג' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרה"ג יוסף ברגר שליט"א

מרבני העיר עמנואל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

מתכוננים לפסח עם הרב זמיר כהן שליט"א

הרב מאיר אליהו - פסח

הרב יגאל כהן - פסח - איך עושים סדר צעד אחר צעד

-----------------------

יום ב, יב' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב ציון סיבוני שליט"א

מגדולי העוסקים בתורת הרמז בנושא הגאולה

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  לפני מעמד התפילה

האיש שעשה את הלא יאומן וניצח את מלאך המוות 

הגאולה - שעור 10 דמותו של מלך המשיח

הגאולה - שיעור 1 מושגי יסוד

" בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל"

בקשו לפרסם שביום ב' ליל יג' ניסן בשעה : 20:00 מתקיימת תפילה עולמית על הגאולה,

כל אדם היכן שהוא נמצא שיתפלל אז מעומק ליבו על גאולת ישראל!!!

יהי רצון שיתקיים בנו בקרוב " ובא לציון גואל"!

-----------------------

יום א, יא' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב שמעון לביא שליט"א

רב היישוב שדה תרומות

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

 הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ו, ט' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב שלמה אזואלס שליט"א

רב המועצה האזורי של "עמק המעיינות" וראש המכינה הקדם צבאית משכיות.

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

 הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ה, ח' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרה"ג אליעזר שמחה וייס שליט"א

מגדולי הדור, מ"מ רב העיר בני ברק, רב העיר הרצליה, רב העיר גבעת שמואל,

וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

הרב עמנואל מזרחי שליט"א

הגאון "הינוקא" רבי יהודה שלמה שליט"א

הרב אריק נוה שליט"א

-----------------------

יום ד, ז' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרה"ג מאיר ועקנין שליט"א

תלמידו ומקורבו של הגאון "הינוקא" הרה"ג יהודה שלמה בארי שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ג, ו' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרה"ג אופיר טנג'י שליט"א

מזכה הרבים, מרבני הידברות, ורב קהילת "מעיין חיים" ראשון לציון

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ב, ה' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרה"ג ניסים בוגנים שליט"א

תלמידו ואיש סודו של הגאון "הינוקא" הרב יהודה שלמה בארי שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום א, ד' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרה"ג רועי מזרחי שליט"א

מרבני הידברות

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה


השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

-----------------------

יום ו, ב' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרה"ג דרורי יהונדב שליט"א

רב היישוב שילה

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

זיכוי הרבים

הורידו את עלון 15 הדפיסו והפיצו לזיכוי הרבים

להורדת הקובץ באיכות PDF היכנסו כאן

-----------------------

יום ה, א' ניסן

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרה"ג בניהו שמואלי שליט"א

ראש ישיבת ומוסדות  "נהר שלום", תלמידו וממשיך דרכו של המקובל האלוקי הרה"ג מרדכי שרעבי זצוק"ל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ד, כט' אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרה"ג דן גבאי שליט"א

ראש בית ההוראה של מוסדות "נהר שלום" בראשות הרב בניהו שמואלי שליט"א

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ג, כח' אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב צביאלי בן צור שליט"א

מזכה רבים ענק! מרבני הידברות, ערכים ועוד...

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ב, כז' אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הגאון הרב שלמה מחפוד שליט"א

ראש בד"ץ יורה דעה

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום א, כו אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב יהודה גלעד שליט"א

רב קהילת "אוהל יצחק" בעיר אלעד

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה


השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000


-----------------------

יום ו, כד אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב ינון זמיר שליט"א

רב היישוב גבעת הראל, מועצה אזורית מטה בנימין

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ה, כג אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב ליאור גלזר שליט"א

מזכה הרבים, משמח הלבבות

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ד, כב אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב ציון סיבוני שליט"א

שחווה מוות קליני ועוסק זה שנים בתורת הרמז ובגאולה

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ג, כא אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב יעקב לוריא שליט"א

נכדו של הצדיק רבי לוי סעדיה נחמני זצוק"ל

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ב, כ אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

 הרב אמיר בירנבוים שליט"א

רב היישוב קידה, מועצה אזורית מטה בנימין

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

תצפית על היישוב קידה במועצה אזורית מטה בנימין

-----------------------

יום א, יט אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה מפי 

הגאון הרב יוסף שייניןשליט"א

מרא דאתרא, רב העיר אשדוד

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

כח ראייתם של צדיקים .... לחזור בתשובה!


השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

-----------------------

יום ה, טז אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה לגאולה מפי 

הרב מיכאל גרינוולדשליט"א

הדרשן העולמי

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

פורים!!!

יום ג, יד אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הגאולה ומעלת היום

מפי הרב עמנואל מזרחי שליט"א

מזכה הרבים מ"הידברות" וערוץ 2000 

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ב, יג אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב אבנר קוואס שליט"א

מזכה הרבים, משמח הלבבות

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום א, יב אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב יצחק מאיר פרל שליט"א

ממכון "תורת הקרבנות", מחבר ספרים חשובים כהכנה לבית המקדש,

בהם הספר הנפלא "דיני עליה לרגל" המכיל הלכה למעשה בקצרה

את כל הנצרך ליהודי לדעת כאשר יבנה בית המקדש בקרוב בע"ה

ניתן להשיג הספר בטלפון 0533-159-115

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ו, י אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב גבריאל תירוש שליט"א

המחנך הנודע, מחבר סדרת הספרים "קנקן תירוש"

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-------------------

שיעורו האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

-----------------------

יום ה, ט אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב אפרים אורשלימי שליט"א

מזכה הרבים, המחנך הנודע מארגון "הידברות"

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

עלון "מאורות נפתלי" לע"נ הרה"צ נפתלי סימון זצוק"ל

פרשת תצווה - זכור

להורדה באיכות הכנסו כאן

-----------------------

יום ד, ח אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב חיים זאיד שליט"א

מזכה הרבים, משמח הלבבות

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

תרופות סבתא לאפטות \ הרב אדיר עמרוצי שליט"א

-----------------------

יום פטירת משה רבינו זיע"א

יום ג, ז אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב ציון כהן שליט"א

מרא דאתרא, רב הערים רחובות ואור יהודה

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ב, ו אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב יצחק זינו שליט"א

רב המושבים "נס הרים" ו"בר גיורא" מועצה איזורית מטה יהודה

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום א, ה אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב אוהד קרקובר שליט"א

רב יישוב "כוכב השחר" מועצה איזורית מטה בנימין

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה


-----------------------

יום ו, ג אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב אריה סלומון שליט"א

רב מושב "ניר ישראל" מועצה איזורית חוף ישראל

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

--------------------------

 עלון "מאורות נפתלי" ע"ש הרה"צ נפתלי סימון זצוק"ל

להורדת עלון פרשת תרומה הכנסו כאן

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

ר' שלום סעדיה ז"ל שנלב"ע בשבוע האחרון היה למעשה נשיא ארגון "התעוררות ישראל", כל הפעילות נזקפת לזכותו,

בימים אלו אנו מחלקים חומר רב לזיכוי הרבים לעילוי נשמתו, מנוחתו עדן

ניתן לקבל ללא תשלום ספרונים של שמירת הלשון,

וכן ערכות שמירת כבוד בית הכנסת המכילות שלטים לשמירה על כבוד בית הכנסת, עלונים והדרכה לציבור ולראשי הקהילה

וכן אנו מחלקים ספרוני מסכתות ש"ס משניות לעילוי נשמתו וחומר נוסף לזיכוי הרבים

ניתן להתקשר למזכירות בטלפון 0527-103-104

התקשרו והיו שותפים לזיכוי הרבים לעילוי נשמת ר' שלום סעדיה בן רומיה ז"ל

-----------------------

יום ד, א אדר

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב רפאל אוחיון שליט"א

מזכה הרבים מ"הידברות"

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ג, ל שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי ר' אשר מסעוד ביטון הי"ו

שחווה מוות קליני וראה שם בשמיים את החשיבות הנעלה על שמירת כבוד בית הכנסת

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

-----------------------

יום ב, כט שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי מאיר אבוטבול הי"ו

מספר על כך שאמו ע"ה באה לו בחלום מאירה, לאחר שהרבה זכויות למענה

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה


-----------------------

יום א, כח שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי משמח הללבות מזכה הרבים הרב ליאור גלזר שליט"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ו, כו שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הגאון הרב כפיר שובלי שליט"א

מחבר "עשירית האיפה" ועוד ספרים רבים בפשט ובקבלה

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

 עלון "מאורות נפתלי" ע"ש הרה"צ נפתלי סימון זצוק"ל

להורדת עלון פרשת משפטים הכנסו כאן


-----------------------

יום ה, כה שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב גבריאל תירוש שליט"א

המחנך הוותיק, מחבר סדרת הספרים "קנקן תירוש"

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ד, כד שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב מרדכי חזיזה שליט"א

מזכה הרבים, מבכירי המרצים בארגון "הידברות"

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה


בס"ד

בצער רב הננו להודיע על פטירתו של ר' סעדיה שלום ז"ל,

אביו של רב הארגון הרב יהודה סעדיה שליט"א

שלא נדע לדאבה עוד

צוות התעוררות ישראל

-----------------------

יום ב, כב שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב יהודה נעים שליט"א

ר"כ, נתיבות, אביו של הילד הקדוש יוסף הצדיק זצ"ל, שנטמן בחלקה ליד ה"בבא סאלי" זצוק"ל

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

-----------------------

הרב יהודה נעים שליט"א בערוץ 2000 הכנסו כאן

--------------

יום א, כא שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב חיים ששון שליט"א

"מומחה הגאולה", מחבר "אור הגאולה" "זוהר הגאולה" ועוד ספרים רבים בנושא

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

--------------

יום ו, יט שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה 

מפי הרב אליהו אסוס שליט"א

מזכה הרבים, מרבני "הידברות" 

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

----------------

יום ה, יח שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא קירוב הגאולה 

מפי הרב מאור כהן שליט"א

מזכה הרבים, מרבני "הידברות", "ערכים" ועוד

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

----------------

יום ד, יז שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא קירוב הגאולה 

מפי הרב גבריאל תירוש שליט"א

המחנך הותיק, מחבר סדרת הספרים "קנקן תירוש"

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

----------------

יום ג, טז שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא קירוב הגאולה 

מפי הרב רונן גביש שליט"א

מהמייסדים של "התעוררות ישראל"

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

----------------

יום ב, טו שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי מזכה הרבים הרב יצחק ליכטנשטיין שליט"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

יום א, יד שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי מזכה הרבים מרבני ערוץ 2000

הרב מנחם וייס שליט"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום ה, יא שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי מארי יעיש גיאת שליט"א

מאנשי ההוד של העיר אשקלון, בן 103.5 שנים

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום ד, י שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי הרב אליהו רוסתמי שליט"א

מזכה הרבים, מרבני ערוץ 2000

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום ג, ט שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי הרב ארז קדוסי שליט"א

מזכה הרבים, מרבני ערוץ 2000

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום ב, ח שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה לגאולה הקרובה

מפי מזכה הרבים הרב אברהם ברוך שליט"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

היום ז שבט היארצייט הילולה של

הצדיק הנסתר לוי סעדיה נחמני זצוק"ל

שחזה את מלחמת ששת הימים

האזינו לדבריו:

"...אין לנו שום סכסוך עם הערבים, יש לנו סכסוך עם אלוקי ישראל...

אין משיח בלי שאנחנו נבקש, והבקשה צריכה להיות עם תשובה..." 

במעמד היומי 

כ 10 דקות לפני השעה 14:00

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

הכנסו כאן לצפיה

יום ו, ה שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא קירוב הגאולה 

מפי הדיין הרב יובל אברהמי שליט"א

ר"כ "זוהר השלום", "משכן שילה"

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

 עלון "מאורות נפתלי" ע"ש הרה"צ נפתלי סימון זצוק"ל

להורדת עלון פרשת בא הכנסו כאן

הרב שמעון בעדני זצ"ל ל"ינוקא" שליט"א:

"כבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם ומיד הם נגאלים,

נו ועכשיו זה לא סוף גלותם? זריכים לזרז, לזרז, איך מזרזים?"


השיב לו ה"ינוקא": ..."ותעל שוועתם אל האלוקים...

ויבקשו את המלכות של ה', ויבינו שהוא צריך למלוך - ואז הוא ימלוך!

....שיהיה להם שוועה למלכות שלו..."

(המידע תודות לרבי עוז הי"ו, מנהל ערוץ "מי להשם אליי")


כלומר צריכים לשווע ולהתפלל ולצעוק לה' על הגאולה!

וזה מה שקורה אתנו מדי יום בקו "התעוררות ישראל" בשעה 14:00

התקשרו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

הילולת ה"בבא סאלי" בערוץ 2000

באולפן הרבנים הרב עזרא שקלים שליט"א, הרב ארז קדוסי שליט"א, הרב שמשון פוקס שליט"א,

הרב ראובן גולן שליט"א, הרב אליהו רוסתמי שליט"א, הרב יהודה סעדיה שליט"א, ועוד רבנים

וכן ראיון מיוחד עם נכד ה"בבא סאלי" זיע"א הרה"צ משה בוסו שליט"א בשידור חי מנתיבות

ממשיכים בזיכוי הרבים

ניתן לקבל אצלנו שלטים אלו, ונוספים,

לבתי כנסת ובתי מדרש

ללא תשלום

התקשרו 0527-103-104

מעלת הקדיש

ומקדשי תיראו

לכבות סלולאר

מעלת לימוד התורה

-----

יום ד, ג שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא חשיבות המעמד  

מפי הרב נחמן מעודד שליט"א

תלמידו וממשיך דרכו של קדוש ישראל ה"חלבן" זיע"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום ב, ראש חודש שבט

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי הרב משה בוסו שליט"א

נכדו של קדוש ישראל "בבא סאלי" זיע"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000


יום ו, כו טבת

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי הרב יוסף מלכיאל שליט"א

רב מזרח העיר רחובות

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

----------

---------

יום ה, כה טבת

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי הרב משה פרזיס שליט"א

ראש כולל "יביע אומר" חולון ומח"ס "פסקי משה"

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום ד, כה טבת

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי המקובל הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום ג, כד טבת

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי הרב אוהד רצון שליט"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

------------------------

יום ב, כג טבת

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי אלון פז שליט"א

היהודי היקר שנתפרסם בכל הארץ המשותק בכל גופו ומונשם בבית חולים "בית רבקה"

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה


יום א, כב טבת

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי הרב שמעון סימון שליט"א

בנו וממשיך דרכו של הרה"צ נפתלי סימון זצוק"ל

עדות על דברי אביו הצדיק על הקורה היום במלחמה באוקראיינה

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

העלון האחרון לזכרו של הצדיק הרה"ג נפתלי סימון זצוק"ל

פרשת שמות

להורדה באיכות הכנסו כאן

יום ו, כ טבת

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי הרב שי הלל שליט"א

ר"כ ורב קהילת "אהבת ישראל" פתח תקווה

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום ה, יט טבת

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי הדיין הרב אדיר כהן שליט"א

מרבני בית ההוראה "כסא רחמים" בראשות הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א 

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

שר וגדול נפל בישראל  

"התעוררות ישראל" כואבים ומצטערים על פטירתו של מרן זקן מועצת חכמי התורה, ענק התורה והענווה,

מרן הרה"ג שמעון בעדני זצוק"ל

הרב הגן על הדור בחייו ובמותו, כי כבר אמרו חז"ל שמיתתן של צדיקים מכפרת עבור כלל ישראל

היה סמל ההתמדה בתורה, אהבת ישראל והענווה וההסתפקות במועט

בשנים האחרונות קרא שוב ושוב להרבות בתפילה על הגאולה, ואמר שאנחנו בימים של לקראת גאולה

ת.נ.צ.ב.ה וזכותו תגן עלינו

-------

יום ד, יח טבת

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי הרב משה מרדכי הדאיה שליט"א

מגדולי ישראל, רבה של העיר אילת והמחוז, אחיינו של רבי עובדיה הדאיה זצוק"ל

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

שלחו לנו לפרסם בציבור:

אין לך דבר גדול יותר מזיכוי הרבים

מבקשים מכל יהודי שיהיה לו חלק בהתעוררות החשובה ביותר בישראל

התפילות על הגאולה!

נא הורידו מודעה זו

(ע"י העתק-הדבק או לחיצה על כפתור ימני בעכבר ושמירת תמונה בשם)

ושלחו אותה למכרים וקרובים שימשיכו להפיץ ולשלוח ברשתות החברתיות, בהודעות וכיוצ"ב

הדפיסו קובץ זה בגדלים שונים (A5 \ A4 \ A3 \ חצי גיליון \ גיליון)

במדפסת ביתית או בחנות דפוס

וחלקו ידנית \ תלו היכן שניתן

וזכות הרבים שיצטרפו למעמד התפילה הקדושה תעמוד לכם להצלחה ולישועה

להורדה באיכות כקובץ PDF  בצבע הכנסו כאן


להורדה כקובץ PDF שחור לבן הכנסו כאן

יום ו, יג טבת

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי מזכה הרבים הרב ישראל זגורי שליט"א

מחבר הספר "אשרי המחכה" העוסק בתורת הגאולה, וספרים נוספים שנכתבו בעילום שם

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

----------------------------

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

כולנו מצפים ומייחלים שבקרוב נשמע את שופרו של משיח ונתבשר על הגאולה

אלא שנשאלת השאלה האם אנחנו באמת מוכנים?

אחת ההכנות הנצרכות מכל יהודי היא ידיעה בסיסית בהלכות הנוהגות בבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן

רצה ה' יתברך ויצא לאחרונה ספר נפלא בשם "דיני עליה לרגל" המכיל את כל הלכות בית המקדש ליהודי בקצרה

כותב הספר הוא הרב יצחק מאיר פרל שליט"א חבר מכון "תורת הקרבנות"

עלות הספר 25 ש"ח בלבד

ניתן להשיגו בטלפון

0533-159-115

יום ד, יא טבת

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי הרב שלום מוסקוביץ שליט"א

בן האדמו"ר משאץ

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 72

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

אם מופיע לכם "הסרטון הזה לא זמין" עשו רענון לדף (ע"י לחיצה על החץ המעוגל הנמצא מצד ימין למעלה)

יום ג, י טבת

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי היהודי שחווה מוות קליני ושאלו אותו בשמיים "ציפית לישועה"

ר' אשר מסעוד ביטון שליט"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 72

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום ב, ט טבת

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מהמשפיע הנודע מגיד מישרים מביתר הרב משה ויינבך שליט"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 72

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום א, ח טבת

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מגדולי הדרשנים בימינו הרה"ג אברהם קורדובה שליט"א

פה מפיק מרגליות, מח"ס "דליות ראובן"

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 72

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

אם מופיע לכם "הסרטון הזה לא זמין" עשו רענון לדף (ע"י לחיצה על החץ המעוגל הנמצא מצד ימין למעלה)

יום חמישי, ה' טבת

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הקשר בין כבוד בית הכנסת לקירוב הגאולה  

מפי הרב ישראל יעקב לוגאסי שליט"א

מזכה הרבים, מתוך שיחה שנאמרה בערוץ 2000 בשיעורו של הרב יהודה סעדיה שליט"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

מהפכת ה"קדיש" בישראל

מתנה טובה נתן הקב"ה לישראל והוא ה"קדיש"

מענה הקדיש בקול ובכוונת הלב בכוחו לשבר גזרי דין מעל ישראל, ואפילו לקרב את הגאולה

"אמר רבי יהושע בן לוי: כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו (שבת קיט) אפילו של 70 שנה (זוהר רעיא מהימנא ח"ג כ) ושובר כוחו של הסטרא אחרא (זוהר פנחס רכ), וכותב המהר"ל שבכוחו של הקדיש לשנות מזלו של אדם, ומסופר ב"אוצר המדרשים" (כמובא בסידור רב עמרם) שרבי ישמעאל היה יושב ועל פניו היו זולגות דמעותיו של שר הפנים מפני הצרות והגזירות הקשות המתחדשות בכל יום לבא על (שונאי) ישראל, אבל כיוון שישראל נכנסים לבתי כנסת ובתי מדרש ועונים "יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא" – אין מניחים לאותם גזירות לצאת מחדרי חדרים!

לזיכוי הרבים - העתיקו שלטים אלו והפיצו אותם בכל דרך וזכות הרבים תגן בעדכם. תזכו למצוות.

חדשות משמחות בעולם השידוכים!

אתר "מקודשת"

רישום חינם למאגר חדשני ומהפכני בעולם השידוכים הדתי

לפרטים ורישום הכנסו כאן

יום רביעי, ד' טבת

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי הרב ישראל הכהן אייזנבלאט שליט"א

מרבני מכון "תורת הקרבנות" מח"ס ביאור לחפץ חיים על "תורת קדשים" ו"זבח תודה", "עבודת ישראל" על הרמ"ע מפאנו ועוד

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 72

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

הרב אייל עמרמי שליט"א

הרב בן ציון מוצאפי שליט"א

הרב מאיר מאזוז שליט"א

יום שלישי, ג טבת 

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא כוונת התפילה

מפי הרב יהודה סעדיה שליט"א

עם השמעה של הצדיק המקובל הרה"צ יעקב עדס שליט"א

בתיקון ותפילת הרבים שערך אתמול על ציונו של איש האלוקים רבי דוד משה רוזנבאום, האדמו"ר מקרעטשניף זצוק"ל

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 72

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

חנוכה זה זמן של ניסים

יום ראשון, א טבת

האזינו לשיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

מפי הרב גדעון עטייה שליט"א שזכה להיות מהמקורבים של איש האלוקים

הרה"צ אלעזר אבוחצירא זצוק"ל 

עם עדויות מרגשות על רוח קודשו של הצדיק זיע"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום שלישי, כו כסלו  

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה וקירוב הגאולה  

מפי הרב המשפיע יוסף ברגר שליט"א

מרבני העיר עמנואל, ומרבני קבר דוד המלך, מח"ס וגליונות "הפנינים"

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 72

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

הרב יוסף ברגר שליט"א לצד אביו האדמו"ר מישקולץ פ"ת שליט"א

-----------------------

אם מופיע לכם "הסרטון הזה לא זמין" עשו רענון לדף (ע"י לחיצה על החץ המעוגל הנמצא מצד ימין למעלה)

יום ראשון, כד כסלו  

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה לגאולה ועליה למקדש

מפי הרב חננאל עמר שליט"א

ראש כולל "בית מדרש גבוה לכוהנים", בית"ר,

ומחבר ספרים בנושא תורת המקדש

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

להאזנה לשיעורי הרב חננאל עמר שליט"א בקול הלשון הכנסו כאן

תפילת משה רבינו ע''ה על משיח בן דוד בב''א

"וְזֹאת לִיהוּדָה וַיֹּאמַר שְׁמַע יי קוֹל יְהוּדָה וְאֶל עַמּוֹ תְּבִיאֶנּוּ יָדָיו רָב לוֹ וְעֵזֶר מִצָּרָיו תִּהְיֶה"

[מקורות; חומש דברים פרק לג פסוק ז, ספר תיקונים חדשים לרמח''ל תיקונא תימנאה, ספק מחשוף הלבן דברים לג ז. ספר 'תורת משה' לרבי משה אלשיך שם, ועוד]

 'קוּם בֵּן דָוִד מַלְכָּא מֶשִיחָא'

---------

יום שישי, כב כסלו  

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה לגאולה ועליה למקדש

מפי הרב שמשון דינר שליט"א

חבר מכון "תורת הקרבנות",

ומחבר ספרים רבים בנושא תורת המקדש

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 72

  בע"ה יברך את מאזיני "התעוררות ישראל" לאחר התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה שליט"א בערוץ 2000

האמונה שלנו שהגאולה יכולה לבא בכל יום,

ואז נזכה לעלות לירושלים ולהקריב קרבנות, כבשים וכיוצ"ב

יום חמישי, כא כסלו  

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה לגאולה ועליה למקדש

מפי הרב יצחק מאיר פרל שליט"א

ראש מכון "עבודת המקדש",

מחבר הספרים "דיני עליה לרגל", "דיני קרבן פסח", "דיני עבודת היום" ועוד

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 72

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

---------------------------

מהפכת ה"קדיש" בישראל

מתנה טובה נתן הקב"ה לישראל והוא ה"קדיש"

מענה הקדיש בקול ובכוונת הלב בכוחו לשבר גזרי דין מעל ישראל, ואפילו לקרב את הגאולה

"אמר רבי יהושע בן לוי: כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו (שבת קיט) אפילו של 70 שנה (זוהר רעיא מהימנא ח"ג כ) ושובר כוחו של הסטרא אחרא (זוהר פנחס רכ), וכותב המהר"ל שבכוחו של הקדיש לשנות מזלו של אדם, ומסופר ב"אוצר המדרשים" (כמובא בסידור רב עמרם) שרבי ישמעאל היה יושב ועל פניו היו זולגות דמעותיו של שר הפנים מפני הצרות והגזירות הקשות המתחדשות בכל יום לבא על (שונאי) ישראל, אבל כיוון שישראל נכנסים לבתי כנסת ובתי מדרש ועונים "יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא" – אין מניחים לאותם גזירות לצאת מחדרי חדרים!

לזיכוי הרבים - העתיקו שלטים אלו והפיצו אותם בכל דרך וזכות הרבים תגן בעדכם. תזכו למצוות.

יום ראשון, יז כסלו  

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה לגאולה

מפי הרב דוד מרציאנו שליט"א

רב קהילת ביהכ"נ הספרדי רחובות

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 72

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום חמישי, יד כסלו  

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה לגאולה

מפי מזכה הרבים בנושא תורת הגאולה

רבי ציון סיבוני שליט"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 72

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

"פוקד עוון אבות על בנים"???

ראו תשובתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל לאב שחמש בנותיו מעוכבות שידוכים

---------

עם ישראל חוזר בתשובה

תמונה מרגשת ששלחו לנו לפרסם

אנחנו בימות אחרית הימים שמתקיים בנו הפס'

"באחרית הימים ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו"

ובזכות שנתפלל ונצעק לפני אבינו שבשמיים על הגאולה

יהי רצון שיתקיים בנו בקרוב "ובא לציון גואל", א.כ.י.ר

יום שני, יא כסלו

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה לגאולה

מפי פוסק עדת תימן, מגדולי הדור

מורנו הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 72

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

לאחרונה מפיצים שיש ברחבי העולם תופעה של בעלי חיים המסתובבים במעגל

האם זה סימנים של ביאת משיח?

הרב זמיר כהן שליט"א משיב על כך

השיעור האחרון של הרב יהודה סעדיה בערוץ 2000

מה המצווה הכי חשובה?

הרב ישי יפת שליט"א

הרב יהודה סעדיה שליט"א

אם מופיע לכם "הסרטון הזה לא זמין" עשו רענון לדף (ע"י לחיצה על החץ המעוגל הנמצא מצד ימין למעלה)

תיכף לתלמידי חכמים - ברכה (ברכות מב)

כח ברכתו של ה"ינוקא"

אם מופיע לכם "הסרטון הזה לא זמין" עשו רענון לדף (ע"י לחיצה על החץ המעוגל הנמצא מצד ימין למעלה)

יום שישי, ח כסלו

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא קירוב הגאולה

מפי בנם של קדושים הרה"צ משה בוסו שליט"א

נכדו של הקדוש ה"בבא סאלי" זצוק"ל

להתחברות לתפילה חייגו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום חמישי, ז כסלו

התקיימה שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא קירוב הגאולה

מפי מזכה הרבים הרב אליהו רבי שליט"א

בנו של מזכה הרבים, מגדולי הדור, הרב חיים רבי שליט"א

להאזנה חייגו 02-6716161 שלוחה 72

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

אחד המשתתפים הקבועים במעמד התפילה היומי ר' עוז הי"ו

שלח לנו את רגע ההשתתפות שלו במעמד

ובקש להתפלל על הילדה הדס בת נירית לרפואה שלמה,

ל"ע קבלה את המחלה וצריכה הרבה רחמי שמיים,

נא התפללו וכל המתפלל על חברו נענה תחילה


יום רביעי, ו כסלו

שיחת התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא קירוב הגאולה

מפי מזכה הרבים הרב רפאל זר שליט"א

להתחברות לתפילה חייגו 02-6716161 שלוחה 72 \ 73

הרב בירך את המאזינים בסוף מעמד התפילה

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום לפני מעמד התפילה

יום ב, ד כסלו, לפני מעמד התפילה בשעה 14:00

תושמע הקלטה שנשלחה לנו עם דברי קודשו של הגאון ה"ינוקא"

בה הרב דורש בדברים מרגשים עד דמעות:

"כאשר נבקש את מלכות ה' באמת - אז הוא יתברך יתגלה ויגאל אותנו,

כשלא חושבים עליו ולא מבקשים אותו - אז הוא מעכב את הגלות,

עלינו לצעוק על מלכות ה', כמובא ברמב"ם (הלכות ברכות פרק י הל' כו) ש"לעולם יצעק אדם על העתיד לבא ויבקש רחמים..."

ובגאולה נזכה לנחמה האמיתית והשלמה ככתוב (ישעיה סו יג, יד)

"כְּאִישׁ אֲשֶׁר אִמּוֹ תְּנַחֲמֶנּוּ כֵּן אָנֹכִי אֲנַחֶמְכֶם וּבִירוּשָׁלִַם תְּנֻחָמוּ: וּרְאִיתֶם וְשָׂשׂ לִבְּכֶם וְעַצְמוֹתֵיכֶם כַּדֶּשֶׁא תִפְרַחְנָה וְנוֹדְעָה יַד ה' את עבדיו..."

וסיים הרב דבריו: 

"כשיבקשו את המלכות של ה' אז ה' ברוך הוא יגלה את הרחמים שלו ואז נזכה לאור של הגאולה"


וזה בדיוק מה שאנחנו זוכים לקיים מדי יום במעמד הקדוש לקראת השעה 14:00 בטלפון 02-6716161 שלוחה 7

ולכן מצווה רבה לצרף מתפללים רבים נוספים למעמד ככל שתוכלו

ותזכו לשמח את הבורא יתברך

ולקרב את הגאולה!

--------

יום א, ג כסלו, שיחת חיזוק לפני מעמד התפילה בשעה 14:00

מפי הרב שלום צדוק שליט"א

מזקני רבני תימן

רבה של היישוב בני ע"יש (לשעבר רב היישובים שדרות ואריאל)

חייגו 02-671-61-61 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת לפני תחילת המעמד


------------

סרטון "כבוד בית הכנסת"


ראש חודש כסלו, יום חמישי, שיחת חיזוק לפני מעמד התפילה בשעה 14:00 בנושא הציפיה לגאולה

מפי הרב חיים ששון שליט"א

"מומחה הגאולה", מחבר מעל 10 ספרים בנושא תורת הגאולה

"אור הרשב"י", "אור הגאולה", "זוהר הגאולה" ועוד

ניתן להשיג בטל' 0558824470 (בוזגלו)

המעמד מתקיים מדי יום, ניתן להתחבר בטל' 02-6716161 שלוחה 7

חדש!

עלון "מאורות נפתלי"

מתורתו ולע"נ הרה"צ נפתלי סימון זצ"ל

להורדה לזיכוי הרבים

תפילת בית המדרש

להורדה להדפסה באיכות כקובץ PDF הכנסו כאן

מרגש עד דמעות!

הרב עובדיה יוסף זצ"ל מתחנן! זכו את הרבים!!!


יום ו' כד חשוון שיחת חיזוק לפני מעמד התפילה בשעה 14:00

מפי מזכה הרבים ראש ארגון "מאירים את השבת"

הרב אורי מנשה שליט"א

חייגו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת לפני תחילת המעמד

זיכוי הרבים הענק לכבודה של שבת

"מאירים את השבת" בראשות מזכה הרבים הרב אורי מנשה שליט"א

ניתן להשיג שלטים, שמשוניות, ומודעות על השבת 

לתליה בבתים, מבנים, רכבים, משאיות וכד' 

לפרסם את השבת בחוצות ישראל

בטלפון 0522-891-779

לרגל ה30 לפטירתה של הצדקת הרבנית אורה שאער ע"ה

חמותו של הרב יהודה סעדיה שליט"א

ישא דברי חיזוק לפני מעמד התפילה בשעה 14:00 היום יום ה' כג חשוון

בנה, המחנך הנודע הרב אביהוא שאער שליט"א

התקשרו 02-671-61-61 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת לפני תחילת המעמד

כ חשוון יום ההילולא של המקובל האלוקי הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל

הקלטה נדירה בקולו במסר לקירוב הגאולה


חסד של אמת

אם אתם מכירים כאלו שהתמכרו לגלישה באינטרנט

וכל מי שמחזיק אינטרנט לא מסונן בסינון המאושר ע"י גדולי ישראל

עשו עימם חסד והפנו אותם למספר הטלפון הזה:

יום א, יט חשוון, שיחת חיזוק בנושא קירוב הגאולה לפי מעמד התפילה בשעה 14:00

מפי מזכה הרבים הענק, מחבר הספרים "בהלכה ובאגדה"

הרב דוד שלום נקי שליט"א

חייגו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת לפני מעמד התפילה

האזינו לדברי משמח הלבבות הרב מיכאל לסרי שליט"א

על חשיבות מעמד התפילה על הגאולה שאנו זוכים לקיים בקביעות

חייגו 02-6716161 שלוחה 72

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו תזכורת יומית לפני התחלת מעמד התפילה

----------------

יום א, יב חשוון, שיחה מקדימה לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא הציפיה לגאולה

מפי מזכה הרבים הרב יקיר בוטה שליט"א

חייגו 02-6716161 שלוחה 72

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו תזכורת יומית לפני התחלת מעמד התפילה

כוחו העצום של ויתור!

הרב גדליה הוניסברג שליט"א נכד שר התורה הרב חיים קנייבסקי זצ"ל

"נגשתי לסבא ושאלתי אותו מה יכול לקרב את הגאולה

השיב סבא: לוותר!"

האזינו לדבריו של הרב גדליה שליט"א בשיחה המקדימה לפני מעמד התפילה היומי

יום ב, יג חשוון

התקשרו 02-6716161 שלוחה 72

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו תזכורת יומית לפני תחילת המעמד

יום ו, יט תשרי, שיחת חיזוק בנושא הציפיה לגאולה

מאת הדיין החשוב מזכה הרבים

הרב יוסף משדי שליט"א

מרבני קו ההלכה הספרדי ורבני ערוץ 2000

חייגו 02-6716161 שלוחה 72

הגיע יום הבחירות בו אנו מקדשים שם שמיים

ויוצאים להצביע למפלגות שמייצגות את דבר ה' בישראל

כל אחד כפי הוראת רבותיו

צפו בצעקתו של הרב ברוך רוזבלום שליט"א

על חילול ה' כיום בעולם

וכיצד נוכל לקדש שם שמיים ביום הזה!


לרגל הילולת הצדיק הרה"צ נפתלי סימון זצ"ל שתחול בשבת יח חשוון

  יום ו יז חשוון לפני מעמד התפילה בשעה 14:00

משא דברי חיזוק מפי בנו ממשיך דרכו, ראש מוסד "דברי שלום ואמת"

הרב שמעון סימון שליט"א

התקשרו 02-6716161 שלוחה 72


יום רביעי, טו חשוון, שיחת חיזוק לפני מעמד התפילה בשעה 14:00

בנושא הציפיה לגאולה

מפי המחנך הנודע הרב פנחס ברייר שליט"א

חייגו 02-6716161 שלוחה 72

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו תזכורת יומית לפני התחלת מעמד התפילה

לרגל השבעה של הצדקת אורה שאער ע"ה

יום ה', ה חשוון

שיחת התעוררות לפני מעמד התפילה בשעה 14:00

בנושא הציפיה לגאולה  

מפי בנה, הרב שוהם שאער שליט"א

התקשרו 02-6716161 שלוחה 72

הקישו 70 ותקבלו צנתוק תזכורת לפני מעמד התפילה

---------------------

יום ד', א חשוון

שיחת התעוררות לפני מעמד התפילה בשעה 14:00

בנושא הציפיה לגאולה עפ"י הקבלה

מפי המקובל הרב יצחק חלימי שליט"א

 ראש מוסדות "אור יצחק" 

התקשרו 02-6716161 שלוחה 72

------------

יום שלישי, ל תשרי, ראש חודש חשוון

שיחת התעוררות בנושא הציפיה לגאולה לפני מעמד התפילה בשעה 14:00

מפי הרב שמעון סימון שליט"א

בנו וממשיך דרכו של הצדיק הפלאי הרה"צ נפתלי סימון זצוק"ל

התקשרו 02-6716161 שלוחה 7

הרב מאיר דוד שמואלי שליט"א

מגדולי המעוררים בימינוהודעה

לילה כה לחודש תשרי עלתה לעולמה הצדקת אורה שאער ע"ה  

חמותו של רב הארגון הרב יהודה סעדיה שליט"א, שהרבה נזקף לזכותה

זכותה תגן עלינו

ת.נ.צ.ב.ה

---------------

יום ו, כו תשרי, שיחת חיזוק לפני מעמד התפילה בשעה 14:00 בנושא קירוב הגאולה

מאת הרב אליהו דסלר שליט"א

מגדולי הדרשנים בימינו

חייגו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת לפני מעמד התפילה

-----------------------

יום ד, כד תשרי, התקיימה שיחת חיזוק בנושא קירוב הגאולה

מאת רב דרך הבעל שם טוב

חייגו 02-6716161 שלוחה 72

ניתן להתחבר לערוץ דרך הבעש"ט כאן

יום ג, כג תשרי, שיחת חיזוק בנושא הציפיה לגאולה

מאת מזכה הרבים 

הרב רביד נגר שליט"א

חייגו 02-6716161 שלוחה 7

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת לפני מעמד התפילה

לזיכוי הרבים

מעלת אמירת הקטורת בכוונה כמובא בזוהר הקדוש

מצווה להוריד ולפרסם ברבים

להורדה באיכות כקובץ PDF הכנסו כאן

logo בניית אתרים